Leuven
Campus Leuven

Behandelingseenheid: Activiteitencentrum liaisonpsychiatrie

Doelgroep:

 • Patiënten opgenomen op een medische eenheid (met uitzondering van de afdelingen geriatrie Gasthuisberg, waarvoor een apart activiteitencentrum liaisonpsychiatrie geronto (aanklikbare link) voorzien is) bij wie psychologische of psychiatrische problemen of noden vastgesteld worden.
  • Lichamelijke aandoeningen en de vereiste behandelingen hiervoor kunnen een grote psychologische belasting vormen voor de patiënt of zijn omgeving.
  • Lichamelijke aandoeningen kunnen veroorzaakt, uitgelokt of onderhouden worden door psychologische belasting en stress.
  • Psychiatrische co-morbiditeit en psychische problemen bij somatische aandoeningen interfereren vaak met de lichamelijke aandoeningen en de behandeling ervan.
  • Vele medische problemen hebben belangrijke lichamelijke én psychische aspecten die belangrijk zijn in etiologie, pathofysiologie, diagnose, behandeling en prognose.
  • Het zorgprogramma liaisonpsychiatrie wil meer in het algemeen bijdragen aan een integrale benadering van de patiënt als persoon, die deel uitmaakt van een sociaal netwerk of systeem, waarbij niet de ziekte maar de zieke centraal wordt gesteld door een multidisciplinaire benadering volgens een biopsychosociaal model.
 • De zorg voor mensen met psychische problemen vergt een bijzondere expertise. Als deze mensen op medische eenheden zijn opgenomen, biedt het zorgprogramma liaisonpsychiatrie begeleiding en coaching van het team dat de zorg voor hen op zich neemt.
Verwijzing:

De meeste aanvragen betreffen opgenomen patiënten en gebeuren door de verantwoordelijke arts-specialist van diverse medische eenheden binnen UZ Leuven. Externe hulpverleners, zowel residentieel als ambulant, kunnen ook doorverwijzen naar de ambulante programma’s.

Werking:

 • Er is zowel een centraal als een in de medische eenheid geïntegreerd zorgaanbod (multidisciplinair, althans voor een aantal medische eenheden).
 • Het in de medische eenheid geïntegreerd zorgaanbod verloopt hoofdzakelijk via psychologen (in samenspraak met psychiaters) die dus verbonden zijn aan de medische eenheid. Het aanbod bestaat – afhankelijk van eenheid tot eenheid - uit diagnostiek, screening, counseling, psychotherapie en teamondersteuning voor mensen met psychologische (bv. verwerking) of psychiatrische problemen. Eenheden die niet over een geïntegreerd zorgaanbod beschikken (geen psycholoog die deel uitmaakt van het team) doen voor een deel van deze taken een beroep op maatschappelijk werk en voor een deel op het liaisonteam (centraal aanbod).
 • Het centraal zorgaanbod wordt voorzien door een team van psychiaters in opleiding, psychiaters-supervisoren en (wat Gasthuisberg betreft) een psychiatrisch verpleegkundige/stafmedewerker. De psychiatrisch verpleegkundige/stafmedewerker heeft naast het zorgaanbod voor patiënten ook een coachende,adviserende taak in de aanpak van patiënten naar de behandelteams toe. Het zorgaanbod van het liaisonteam bestaat uit diagnostiek, evaluatie en advies wat betreft medisch-psychiatrisch beleid en behandeling bij patiënten met psychiatrische problemen.
 • De psychologen (in de medische eenheid geïntegreerd zorgaanbod) en de psychiaters (in opleiding) en psychiatrisch verpleegkundige (centraal zorgaanbod) hebben een vast wekelijks overleg. Daarnaast streven ze naar een goede samenwerking en communicatie met de artsen, verpleegkundigen en paramedici van de eenheid, sociaal werk, pastorale dient, huisarts en andere ambulante hulpverleners, mantelzorgers en andere betrokken actoren.
 • Naast begeleiding van opgenomen patiënten is er ook mogelijkheid tot ambulante begeleiding voor specifieke patiëntengroepen (individueel of groepstherapeutisch). Patiënten die niet tot deze specifieke groepen behoren kunnen terecht bij het aanbod van de verschillende zorgprogramma’s psychiatrie , bv. de raadpleging Angst en Depressie in Gasthuisberg.
Aanmelding:

Voor het in de medische eenheid geïntegreerd zorgaanbod (psychologen) is er geen formele aanmeldingsprocedure aangezien de psychologen deel uitmaken van het team van de eenheid en via teamvergadering en ander overleg aangesproken worden.
Wat betreft het centraal aanbod verlopen de consultaanvragen via het Klinisch Werkstation (KWS, ACTA, aanvraag, consult, advies LPS). De aanvraag gebeurt door de afdelingsarts of supervisor in overleg met zijn team, in het bijzonder met de psycholoog van de afdeling. De regel is dat de patiënt op voorhand wordt geïnformeerd over de consultaanvraag.

Contactpersonen:

De psychiaters (in opleiding) zijn steeds bereikbaar op werkdagen van 9 uur-18 uur via onderstaande telefoonnummers of via het secretariaat liaisonpsychiatrie (tel. 016 34 87 01).
De psychologen zijn bereikbaar via hun dect of via het secretariaat
liaisonpsychiatrie (tel.016 34 87 01)
Daarbuiten wordt de liaisonpsychiatrische ondersteuning overgenomen door psychiatrisch verpleegkundige op de spoedgevallendienst(016 341278), psychiater in opleiding (016 341277).en supervisor van wacht.

Verantwoordelijke psychiaters:
 • Prof. Dr. Joris Vandenberghe (tel. 016 34 87 01) - algemene liaisonpsychiatrie campus Gasthuisberg
 • Dr. Els Coremans (tel. 016 34 27 63) - referentiecentrum CVS, LAC, liaisonpsychiatrie campus Pellenberg
 • Dr. Hendrik Peuskens (tel.016 34 06 24) - liaisonpsychiatrie op afdeling leverziekten
 • Prof. dr. Koen Demyttenaere (diensthoofd)
Psychiaters in opleiding:
 • Campus Gasthuisberg liaison algemeen: tel. 016 34 06 82 of 016 34 06 87
 • Campus Pellenberg: 016 34 17 18
 • Avond en weekend: 016 34 12 77
Psychiatrisch verpleegkundige / stafmedewerker: Karla Vandenbergh 016 34 10 49.
Verantwoordelijke therapeuten/psychologen: Ronny Bruffaerts
Specifiek zorgaanbod

Campus Gasthuisberg

Algemene Medische Oncologie:
Marleen Decruyenaere, Leen Neyens
Brandwonden: Marianne Verhaegen, Morgane Hubin
Cardiale Revalidatie, harttransplantatie: Marijke Potargent
Diabetes, Endocrinologie: Katrien Blanchart
Digestieve Oncologie: Hadi Waelkens
Fertiliteit en verloskunde: Lynn Van Moppes
Gyneacologische Oncologie: Hilde Toelen
Hematologische aandoeningen: Ingrid Debeurme
Hyperventilatie, chronisch obstructief longlijden: Linda Stans
Longziekten – rookstop: Valentine Lemaigre
Metabole ziekten: Sam Geuens, Leen Neyens
Mucoteam: Trudy Havermans
Multidisciplinair borstcentrum: Kristel Mulders, Morgane Hubin
Neurochirurgische oncologie: Leen Neynens
Neuromusculaire aandoeningen: Marianne Verhaegen
NKO oncologie: Yasmine Antonis
Obesitas, eetstoornissen, seksuologie (man): Wout Van der Borght
Oncologische heelkunde: Kristel Mulders
Palliatieve Zorgeenheid: Marleen Decruyenaere
Palliatief Support Team: Walter Rombouts, Arne Heylen
Psychomotorische Therapie Oncologie: Veerle Gillis
Psychomotorische therapie fertiliteit en gynaecologie: Myriam Vervaeke
Respiratoire Oncologie: Esther Vandebosch, Birgit Vanderhaeghen
Rugschool: Annelore Roose
Seksuologie (vrouw): Prof. dr. Paul Enzlin, Hilde Toelen
Slaapkliniek: Liesbet Van Houdenhove, Annelore Roose
Urologische oncologie: Esther Vandebosch

Campus Pellenberg

Leuvens Algologisch Centrum (LAC)

Eline Coppens, Anne-Lies Van den Broeck, Tinne Cuypers
CVS-Referentiecentrum:
Lut Goossens,  Nikki van der Lint
Revalidatiecentrum campus Pellenberg
Karla Michiels, Carine Vandeput

Medisch eindverantwoordelijke:
Prof. dr. K. Demyttenaere

 

© 2011 UPC KU Leuven
Design by Ramdesign