kinderpsychiatrie [at] upckuleuven.be
Functie 
kinder- en jeugdpsychiater
Specialisaties 
autismespectrumstoornissen
Raadplegingen voor
autisme -18 jaar
autisme met verstandelijke beperking 18-65 jaar
BIO

Marie-Jeanne Langenaken is kinder- en jeugdpsychiater. Ze werkt in het mobiele zorgteam Gauzz voor kinderen, jongeren en jonge volwassenen met gedragsstoornissen bij autisme en zware zorgbehoevendheid.

Dr. Langenaken is tevens verbonden aan het Expertisecentrum Autisme (ECA). Haar klinische interessegebieden zijn autismespectrumstoornis, psychiatrische problemen bij een matig tot ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

dr. Marie-Jeanne Langenaken, kinder- en jeugdpsychiater UPC KU Leuven