Ervaringsforum

Katrien Braekers, coördinator ervaringsdeskundigen UPC KU Leuven

Het ervaringsforum bestaat uit een groep vrijwillige ervaringsdeskundigen. Het gaat om mensen met ervaring als patiënt in het UPC KU Leuven.

Zij formuleren vanuit het patiëntperspectief adviezen aan de organisatie over de zorg. De ervaringsdeskundigen geven ook mee vorm aan activiteiten die herstelondersteunende zorg bevorderen.

 

 

 


Aanspreekpersoon
Katrien Braekers