upc_banner-vacaturepagina-nocta_1800x450px_freija_8.png

Adviseur Preventie en Milieu

voltijds

Z.org KU Leuven zoekt een Adviseur Preventie en Milieu met kwalificatie niveau 1. De Adviseur Preventie en Milieu is hoofd van de dienst Preventie en Milieu, voert de wettelijk bepaalde opdrachten uit, geeft beleidsadvies en stuurt de dienst aan, over de verschillende suborganisaties en campussen heen, in goede interactie met de andere diensten.

je functie

je waakt over het veiligheids- en welzijnsbeleid van het personeel, de patiënten en de bezoekers binnen de verschillende locaties van onze organisatie, en verzekert een veilige en aangename omgeving, die  aan de vereisten van de wetgeving voldoet.

 • je werkt een beleidsplan preventie en milieu uit voor UPC KU Leuven, PVT Andreas en IBW De Hulster
 • je zet het om in een jaarlijks actieplan en je coördineert de uitvoering van het beleidsplan/actieplan via beleidsvoorstellen waarbij het evenwicht bewaakt wordt tussen de verschillende kennisdomeinen
 • je bepaalt de verdeling van de aanwezige middelen over de verschillende disciplines en toegepaste systemen en technieken
 • je adviseert en ondersteunt de werkgever bij het implementeren van het preventiebeleid. Hiertoe:
  • sta je de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij in de uitwerking van een dynamisch risicobeheersysteem en voorzie je de nodige ondersteuningsmethodes (rapporten, …), zodat zij deze taken kunnen opvolgen. Je zet een databeheersysteem op, zodat de nodige informatie automatisch ter beschikking kan worden gesteld aan de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers en ontwikkel je methodes van dynamisch risicobeheer in de standaardwerking van de genoemde organisaties, en pas je ze toe.
  • analyseer je arbeidsongevallen en formuleer je maatregelen.
  • waak je mee over de veiligheid en gezondheid op de werkplaats door de organisatie van al dan niet thematische veiligheidsrondgangen en stel je op basis hiervan de nodige preventieve- en correctieve verbeteringen voor. Je coördineert deze veiligheidsaudits en ondersteunt de leidinggevenden bij het opvolgen van de risicoanalyses, ook bij verhuisbewegingen/nieuwbouw waarvoor je de inhuizingsverslagen opmaakt.
  • volg je de relevante wetgeving, adviseer je de organisatie hierover en blijf je verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied
  • ontwikkel je de eigen competenties en die van jouw medewerkers binnen de interne preventiedienst d.m.v. het volgen van vakliteratuur, intervisie, volgen van opleiding en vorming en vertaal je deze informatie naar duidelijke en haalbare doelstellingen, zowel persoonlijk als voor de dienst. Je stimuleert het team om bijkomende nodige kennis te verwerven.
  • werk je tevens voor alle werknemers opleidingsprogramma’s uit die de veiligheid op de werkplaats verhogen

je profiel

 • je bent bij voorkeur Master in de wetenschappen / ingenieurswetenschappen
 • je hebt een getuigschrift van preventieadviseur niveau 1, of bent bereid er een te behalen
 • je hebt minimaal 7 jaar relevante ervaring. Deze ervaring behelst onder meer het opstellen van een beleidsplan, het prioriteren, het zelfstandig uitwerken van beleidsadvies op directieniveau, het zelfstandig uitwerken en uitvoeren van projecten, en het samenstellen en aansturen van een klein team junior adviseurs preventie en milieu
 • je hebt ervaring in een middelgrote organisatie, hebt een breed perspectief, en kan omgaan met complexiteit
 • je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden (luisteren, overleggen, presenteren en adviseren)
 • je beschikt over de nodige maturiteit en daadkracht en weet op diplomatische wijze met delicate situaties om te gaan

ons aanbod

 • je krijgt een uitdagende en gevarieerde kaderfunctie met ruimte voor verdere professionele ontwikkeling
 • je werkt in een boeiende en dynamische werkomgeving waar zorgkwaliteit en vernieuwing centraal staan
 • jouw verloning loopt volgens de IFIC-functiekwalificatie

vragen?

Neem, indien je meer informatie wenst, contact op met Annelies De Norre, directeur verpleegkunde

02 758 05 05

annelies.denorre [at] upckuleuven.be

Versterk ons team

1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg

 

je kan solliciteren
tot en met 30 oktober 2022