upc_banner-vacaturepagina-nocta_1800x450px_freija_14.png

Coördinator changemanagement YUNECO

deeltijds

Yuneco zoekt een coördinator 60-80% met expertise in changemanegement in de regio Halle/Vilvoorde.

In het kader van het nieuwe GGZ-beleid en het protocolakkoord betreffende de versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoekt YUNECO, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, een lokale coördinator. Hij/zij zal de netwerkcoördinatoren ondersteunen bij het implementatieproces in co-creatie tussen het netwerk YUNECO en de 11 eerstelijnszones (ELZ) in Vlaams-Brabant.

Gezien de regioverdeling binnen Vlaams-Brabant zijn wij op zoek naar 2 collega’s om deze opdracht in de respectieve regio’s vorm te geven.-, i.s.m. de collega-coördinatoren van de volwassennetwerken.

je functie

 • komen tot afspraken van gedeelde verantwoordelijkheid en organisatie van geïntegreerde zorg en welzijn tussen de netwerken GGZ en de ELZ, door de implementatie van psychologische zorg in de eerste lijn
 • multidisciplinaire samenwerking stimuleren via een dubbele aanpak:
  • het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, huisarts, geïntegreerd breed onthaal/OCMW/CAW, verpleegkundigen, apothekers,… als ook scholen en bedrijven )
  • voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg zorg (met integratie van de gespecialiseerde GGZ-functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CGG, (kinder)psychiaters,…) op niveau van het lokale samenwerkingsverband
 • ondersteunen van de lokale samenwerkingsverbanden in het ontwikkelen van een gedeelde visie op lokale noden en aanbod inzake multidisciplinaire samenwerking
 • concretiseren van deze samenwerking in een strategisch plan met duidelijke doelstellingen

 Inhoudelijk kader

 • kijken vanuit een populatieperspectief en in overeenstemming met de prevalentie van zorgnoden in de bevolking
 • streven naar verbetering en bescherming van de gezondheid voor alle leden van deze populatie
 • het quadruple aim indachtig houden
 • ambassadeur worden van cultuurverandering inzake lokale multidisciplinaire samenwerking in de GGZ en van de filosofie van de hervormingen in de GGZ

je profiel

 • essentieel : gevorderde expertise op niveau van project-, proces-, strategisch en change-managament
 • sociale en communicatieve vaardigheden
  • je kan duidelijk schriftelijk en mondeling communiceren
  • je kan anderen inspireren en ‘empoweren’ om actie te ondernemen
  • je stimuleert samenwerking en teamvorming
  • je neemt een positie als mediator aan ten opzichte van de complexiteit en verschillende belangen van organisaties en partners
  • je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel
  • je bent discreet en hebt een neutrale houding ten opzichte van alle partners van het netwerk. De coördinator behartigt de belangen van het netwerk en de hervormingen binnen de GGZ in zijn geheel
 • technische vaardigheden
  • je bent analytisch ingesteld en je bewaart het overzicht over verschillende initiatieven heen
  • je kan procesmatig denken en kan bestaande processen optimaliseren
  • je werkt gestructureerd en planmatig je taken af
  • je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
  • je draagt een gezamenlijke visie uit onder de verschillende partners
 • kennis
  • je hebt minsters 5 jaar ervaring in project-, planning en organisatie -en/of changemanagement
  • affiniteit of kennis met de eerstelijn (gezondheid, sociaal, onderwijs) is een plus
  • affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg eveneens
  • kennis van het institutionele landschap (verdeling van bevoegdheden op federaal/gewestelijk en gemeenschapsniveau kan een troef zijn)
 • algemeen
  • je bent mobiel en blijft in voortdurend contact met partners op het terrein
  • je beschikt minstens over een bachelordiploma of gelijkwaardig
 • vereisten

 • hij/zij sluit hiertoe een overeenkomst met het netwerk. Deze overeenkomst wordt door het netwerk opgemaakt in overeenstemming met de hier beschreven vereisten.
 • neutraliteit garanderen ten opzichte van alle partners van het netwerk
 • hij/zijn hanteert een open communicatie
 • regelmatig deelnemen aan vorming, supervisie en feedbackmomenten bij FOD Volksgezondheid
 • mobiel en aanwezig zijn op het terrein regio Halle/Vilvoorde

De lokale coördinator werkt onder supervisie van de netwerkcoördinatoren, ontwikkelt zijn missie in synergie met het netwerkcomité en neemt een neutrale en integere positie in binnen het netwerk en ten aanzien van de partners binnen het netwerk. Hij/zij fungeert als een liaison tussen YUNECO en de lokale samenwerkingsverbanden en draagt de visie van de hervormingen GGZ en het (federale) beleid uit bij al zijn/haar werkzaamheden.

vragen?

Voor verdere inlichtingen kan je contact nemen met Prof. Dr. Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerkcoördinatoren YUNECO.

marina.danckaerts [at] yuneco.be

ann.vanderspeeten [at] yuneco.be

1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg

 

Je kan solliciteren
tot en met 31 oktober 2022.