Coronavirus

 • Intervisie voor huisartsen
 • Zorgaanbod volledig open
 • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
 • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Coördinerend stafmedewerker

Deeltijds of voltijds (50-100%)

Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven een coördinerend stafmedewerker. De stafmedewerker zal veranderingsprocessen, kwaliteitsprojecten, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van zorginhoudelijke en zorgondersteunende processen binnen de drie medische diensten (kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie) ondersteunen. 

Voor die opdracht zoeken we een zorgproces- en projectmanager met een sterke visie op geestelijke gezondheidszorg en ruime ervaring op het terrein. Ben je een communicatief sterke en innovatiegerichte zorgondernemer die projecten – zowel zelfstandig maar ook graag samen met anderen – nauwkeurig kan uitwerken? Heb je sterke analytische vaardigheden en vind je het boeiend om nieuwe en baanbrekende concepten verder uit te werken en te realiseren? Dan maken we graag kennis met jou!

je functie

 • je bent de rechterhand van de medische diensthoofden bij veranderingsprocessen waarbij je alle zorginhoudelijke, financiële, personele, ruimtelijke en organisatorische expertise samenbrengt en coördineert in functie van het opzetten van actie‐ en uitvoeringsplannen, het sturen en tot een goed einde brengen ervan. Hiervoor interageer je met de bevoegde leden van het directiecomité en het coördinatieteam en doet beroep op de data en de kennis van deze eindverantwoordelijken. Je neemt deel aan de gestructureerde overlegmomenten op centraal niveau voor een optimaal begrip van de strategische componenten van elke dienst
 • je staat de medische diensthoofden bij in het kader van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van zorginhoudelijke en zorgondersteunende processen in going concern, door de opvolging van indicatoren, het opzetten van dashboards, gestructureerd rapporteren enz… Je levert inhoudelijke expertise, toegepast op de dienst, nodig voor het sturen van de dienst. Afstemming met de artsen en leidinggevenden van de dienst en deelnemen aan de gestructureerde overlegmomenten binnen de diensten zijn hierbij essentieel voor een optimale voeling met de inhoudelijke werking
 • je staat in voor de planning en opvolging van (kwaliteits)projecten, voor de inhoudelijke planning en voorbereiding van vergaderingen op dienstniveau en extern, inclusief de voorbereiding van presentaties
 • je wordt inhoudelijk aangestuurd door het medisch diensthoofd dat samen met jou de inhoudelijke prioriteiten vastlegt mbt de projecten waarvoor hij of zij de eindverantwoordelijkheid draagt. Je werkt nauw samen met de operationeel directeur die de pool van coördinerende stafmedewerkers begeleidt bij de uitvoering van de opdrachten en de ontwikkeling van vaardigheden mbt procesmanagement. De pool van coördinerende stafmedewerkers wordt in samenspraak tussen de medische diensthoofden en de operationeel directeur ingezet ifv de nodige slagkracht van de implementatie‐ en changeprocessen

je competenties

 • je beschikt over een masterdiploma master en hebt reeds voldoende ruime ervaring in het kader van wetenschappelijk onderzoek en/of projectmanagement
 • je beschikt over de nodige expertise inzake zorginhoudelijke en zorgondersteunende processen en bent bereid je hierin nog bij te scholen
 • je hebt zicht op de complexe ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg en weet hier vat op te krijgen door jouw analytisch denken en jouw vermogen tot abstraheren
 • je houdt van complexe en conceptuele uitdagingen, maar weet deze te concretiseren in voelbare verbeteringen in de patiëntenzorg en organisatie. Door jouw empathische houding weet je wat er leeft en haalbaar is binnen de organisatie
 • je communiceert op een enthousiaste en dynamische manier, je kan anderen motiveren en ondersteunen en je stuurt bij wanneer nodig
 • je toont je flexibel en kan vlot samenwerken in steeds wisselende verbanden en projectteams en weet de expertise van andere medewerkers optimaal te benutten
 • je neemt de nodige en gepaste initiatieven, je bent diplomatisch doch ondernemend en weet de ambities van alle stakeholders om te zetten in concrete en breed gedragen beleidsopties
 • je gaat planmatig te werk, bent sterk in allerhande informaticatoepassingen en kan op een heldere wijze de verschillende beleidsopties voorstellen in samenvattende documenten en presentaties

aanbod

 • je komt terecht in een boeiende en dynamische werkomgeving waar kwaliteit van zorg en vernieuwing centraal staan
 • je krijgt de kans om jouw competenties verder te ontwikkelen in een context waar autonomie en groei belangrijke uitgangspunten zijn
 • je krijgt een interessant verloningspakket

vragen?

Neem, indien je meer informatie wenst over deze vacature, contact op met David Derwael, personeelsdirecteur.

david.derwael [at] upckuleuven.be

Versterk ons team

1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg

 

Je kan solliciteren
tot en met 15 januari 2021