upc_banner-vacaturepagina-nocta_1800x450px_freija_35.png

Juridisch stafmedewerker

deeltijds 50%

Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven een juridisch stafmedewerker.

je functie

 • als intern jurist verstrek je, samen met de bedrijfsjurist, advies over en vind je oplossingen voor vragen die met diverse verantwoordelijkheden van het management en met de dagelijkse werking van het ziekenhuis verband houden. dit gaat, onder andere, over diverse aspecten van de ziekenhuiswetgeving, de GGZ-netwerken, patiënte rechten, privacywetgeving, arbeidswetgeving, vennootschapsrecht, zakelijke verbintenissen, contractenrecht, enz.
 • als juridisch stafmedewerker geef je advies en bereid je nota’s voor over bestuurszaken, welke je desgevallend ook intern zal uitvoeren en opvolgen. Dit gaat over transversale aspecten van het ziekenhuisbestuur zoals het opvolgen van de verzekeringsportefeuille, het up to date houden van de algemene regeling, procedures en protocollen, het voorbereiden van beleidsnota’s en presentaties, het voorbereiden van het aanpassen van statuten, het formaliseren van het aanstellen van bestuurders enz.

team & aansturing

 • je werkt in nauw overleg met de bedrijfsjurist en rapporteert aan de directeur bestuurszaken, die in nauw overleg de prioriteiten van je verantwoordelijkheden vastlegt

je profiel

 • je beschikt over een parate kennis van de juridische aspecten over het operationele management en het bestuur van een ziekenhuis, en je bent in staat om op specifieke vragen snel een sluitend antwoord te vinden
 • je bent in staat conceptueel te denken en discussies over bestuurlijke concepten mee te voeden en te voeren. Je kan vervolgens een gedegen synthese opstellen, en nieuwe werkdocumenten ontwerpen
 • je bent in staat beleidsbeslissingen te operationaliseren, en praktisch in te voeren in de organisatie en desgevallend bij verbonden rechtspersonen, hierbij rekening houdend met de eigen bedrijfscultuur van elke partner
 • je bouwt snel een functioneel netwerk uit van personen betrokken bij je werkzaamheden, zodat je op elk ogenblik efficiënt toegang hebt tot de sleutelfiguren in je bevoegdheidsgebied
 • je werkt graag in een dynamische omgeving, waar je zelf mee vorm kan geven aan de functie en het resultaat die ze genereert
 • je werkt graag nauw samen met vele interne en externe ‘cliënten’
 • je drukt je in woord en schrift vlot en toegankelijk uit
 • je gebruikt vlot de actuele informaticatoepassingen
 • je onderhoudt en breidt je kennis in het vakgebied uit door regelmatige bijscholing

ons aanbod

 • je werkt in een boeiende en dynamische werkomgeving waar zorgkwaliteit en vernieuwing centraal staan, met een belangrijke academische component
 • je krijgt de kans om je kennis en competenties te ontwikkelen en uit te dragen
 • je werkt in een team waarin menselijke contacten en professionaliteit hand in hand gaan

vragen?

Neem, indien je meer informatie wenst, contact op met Freddy Jochmans, directeur bestuurszaken.

freddy.jochmans [at] upckuleuven.be

Versterk ons team

1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg

 

je kan solliciteren
tot en met 15 oktober 2022