Maatschappelijk werker

voltijds / deeltijds

Het competentiecentrum sociaal werk van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven zoekt zowel voor campus Kortenberg, als campus Leuven meerdere maatschappelijk werkers, voor de dienst ouderenpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en in het bijzonder voor onze dienst kinder-en jeugdpsychiatrie.

je functie

 • je wil je als maatschappelijk werker inzetten voor patiënten, die behandeling zijn in het UPC KU Leuven
 • je hebt interesse voor psychiatrisch maatschappelijk werk, individuele trajectbegeleidingen en het geven van groepssessies
 • je hebt aandacht voor en wil bijdragen aan de (financiële) toegankelijkheid van zorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid
 • je geeft patiënten en hun naasten van bij de aanvang van de opname uitleg over de sociaal-administratieve en financiële aspecten ten gevolge van de ziekte en opname
 • je informeert de patiënt over zijn sociale rechten en ondersteunt hem indien nodig bij het aanvragen van deze rechten
 • je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarbij je vanuit jouw expertise kijkt naar de impact van de ziekte en behandeling op alle domeinen van het dagelijks leven
 • je brengt samen met de patiënten via een sociale anamnese zijn hulpvraag in kaart en zoekt rekening houdend met hun graad van zelfredzaamheid uit wat er mogelijk en nodig is op vlak van o.a. wonen, inkomen en beheer, opleiding/school, werk, vrije tijd, professionele ondersteuning
 • je ondersteunt en begeleidt de patiënt op vlak van maatschappelijk werk intensief tijdens zijn behandeltraject via meerdere individuele gesprekken, huisbezoeken op indicatie, zorgoverleg, etc
 • je werkt in afstemming met het multidisciplinair team, waarvan je deel uitmaakt; intensief samen met het informeel en formeel netwerk van de patiënt
 • je verzekert mee de continuïteit van onze hulpverlening over afdelingen heen bij afwezigheid van collega’s

je profiel

 • je bent in het bezit van een diploma bachelor sociaal werk, optie maatschappelijk werk
 • je bent in het bezit van een rijbewijs B of bent bereid dit te behalen

ons aanbod

 • we bieden je een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor verdere professionele ontwikkeling en de mogelijkheid om tijdens je loopbaan van doelgroep/afdeling te veranderen
 • je verloning verloopt volgens de IFIC-functieclassificatie - IFIC 14
 • je maakt deel uit van het competentiecentrum sociaal werk, waarbij samenwerken en het leren van elkaar vanuit de dagelijkse praktijk van het sociaal werk centraal staat
 • je kan gebruik maken van een uitgebreid aanbod van interne vormingen om jouw kennis en professionele vaardigheden te vergroten
 • je geniet van interessante voordelen via Samenaankoop KU Leuven

vragen?

Neem indien je meer informatie wenst over deze vacature contact op met Esther Van Reeth, coördinator van het competentiecentrum sociaal werk

02/758 05 75 ma- vrij 8u-16u30

esther.vanreeth [at] upckuleuven.be

Versterk ons team

1200 toffe collega's
voor steeds betere zorg