Mobiele medewerker YUNECO For-Care

Yuneco, het GGZ-Jeugdnet Vlaams-Brabant zoekt voor de versterking van de K-dienst medewerkers met expertise in de psychiatrische zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking.

functieomschrijving

YUNECO zoekt een medewerker die wil deel uitmaken van de mobiele teams YUNECO Care – forensische zorg. Wij verwachten van deze medewerker dat hij/zij motivationeel en aanklampend kan werken, zich in kan zetten in nazorgbegeleiding na residentiële opname en netwerken mee kan ondersteunen rond jongeren met een complexe (forensische) problematiek, in samenwerking met de forensische afdeling  Fordulas te Kortenberg. Het team heeft zijn uitvalsbasis te Leuven, maar dekt de volledige regio Leuven/Hageland en vergadert maandelijks in Asse, onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiaters van het netwerk. Je verricht in hoofdzaak mobiel klinisch werk en dient je te verplaatsen naar de leefcontext van de jongeren (thuis, school, vrije tijd, etc). Je werkt intensief samen in het netwerk met alle partners in de jeugdzorg binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg.

je profiel

 • je hebt een basisdiploma als bachelor in assistent psychologie, psychiatrische verpleegkundige of orthopedagogie of een equivalent daarvan
 • je hebt bij voorkeur ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
 • je hebt bijzondere kennis over en ervaring met de doelgroep forensische jeugdpsychiatrie of bent bereid je hierin verder te specialiseren
 • je hebt bij voorkeur ervaring in het mobiel klinisch werk
 • je beschikt over een eigen wagen
 • je wenst te werken in het werkingsgebied Vlaams-Brabant
 • je wenst je voor 50% te engageren

je competenties

 • je bent een dynamische persoonlijkheid, die zelfstandig kan werken, maar ook graag in overleg gaat en samenwerkt met anderen
 • je kan actief en empathisch luisteren en blijft rustig in moeilijke situaties
 • je bent flexibel ten aanzien van een wisselende werkbelasting
 • je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners
 • motivatie-verhogend en aanklampend kunnen werken
 • je bent enthousiast om constructief mee na te denken over de algemene aanpak binnen het team waar je deel van uit maakt

De mobiele teams vormen een dynamische schakel in het netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Zij vormen een inspirerende werkplek die dicht aansluit bij de leefwereld van de jongeren en op belangrijke momenten in hun leven betekenisvol kan zijn. Je voegt in bij de andere activiteiten van het programma Langdurige zorg van de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in de provincie Vlaams-Brabant

vragen?

Voor verdere inlichtingen en inzenden van u kandidatuur en CV ten laatste 10 mei kan je contact nemen met Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerk-coördinatoren: marina.danckaerts@yuneco.be en ann.vanderspeeten@yuneco.be

marina.danckaerts@upckuleuven.be

ann.vanderspeeten@yuneco.be

nuttige linken

Versterk ons team

1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg

 

Je kan solliciteren
tot en met 10 mei 2019.