upc_banner-vacaturepagina-nocta_1800x450px_kelly_2.png

Participatiecoach

Yuneco, het GGZ-Jeugdnet Vlaams-Brabant zoekt een participatiecoach voor een halftijdse opdracht (50%).

je functie

YUNECO zoekt een participatiecoach voor implementeren van participatie van kinderen, jongeren en hun context binnen YUNECO. We willen effectieve participatie en actieve betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheidszorg versterken en optimaliseren. Dit door een rechtstreekse betrokkenheid en een verankering bij alle actoren en partners binnen het netwerk.

Wij verwachten van deze medewerker dat hij/zij een concreet actieplan uitwerkt omtrent de thema’s :

 • Het GGZ-aanbod op een kindvriendelijke en toegankelijke manier ter beschikking stellen t.a.v. kinderen, jongeren en hun context.
 • Acties die kinderen, jongeren en hun context aanmoedigen en ondersteunen in het uiten van hun mening bij overleg en besluitvorming.
 • Initiatieven die een actieve betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun context realiseren in de organisatie en besluitvorming van het GGKJ-netwerk op micro-, meso- en macroniveau.
 • Initiatieven die de bewustwording, de kennis en de toepassing van participatie van kinderen, jongeren en hun context bij de partners van het GGKJ-netwerk binnen het brede domein van de geestelijke gezondheid versterken.

De participatiecoach werkt nauw samen met onze referentiepersoon Participatie en Esperto-YUNECO. De participatiecoach wordt tewerkgesteld binnen Vlaams-Brabant, met een nadruk van inzet binnen de regio Halle/Vilvoorde.

Je werkt intensief samen met in het netwerk met alle partners in de jeugdzorg binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg.

je profiel

 • je hebt een basisdiploma bachelor in de menswetenschappen
 • je hebt bij voorkeur ervaring met/in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
 • je beschikt over een eigen wagen
 • je wenst te werken in het werkingsgebied Vlaams-Brabant, accent te Halle/Vilvoorde
 • avonduren schrikken je niet af
 • je wenst je voor 50% te engageren

je competenties

 • je bent een dynamische persoonlijkheid, die zelfstandig kan werken, maar ook graag  in overleg gaat en samenwerkt met anderen.
 • je kan actief en empathisch luisteren
 • je sluit nauw aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren
 • je bent flexibel ten aanzien van een wisselende werkbelasting
 • je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners

De participatiecoach vormt een belangrijke schakel in het netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Hij/zij brengt de stem van de kinderen en jongeren op verschillende niveaus binnen in het netwerk. Je voegt in bij de andere activiteiten van YUNECO van de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in de provincie Vlaams-Brabant (1)

vragen?

Neem, indien je meer informatie wenst over deze vacature, contact op de netwerkcoördinatoren prof. dr. Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerk-coördinatoren.

marina.danckaerts [at] upckuleuven.be

ann.vanderspeeten [at] yuneco.be

 

1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg

 

Je kan solliciteren
tot en met 18 februari 2022.