zotvanzorg_website_1_0.jpg

Vrijwillige ervaringsdeskundige

Het UPC KU Leuven zoekt ervaringsdeskundigen die op vrijwillige basis binnen een forum van ervaringsdeskundigen constructief meedenken over de zorgorganisatie in het ziekenhuis en meehelpen om iniatieven te implementeren. 

Jouw functie

Als lid van het Ervaringsforum neem je maandelijks deel aan een vergadering. Daarin bepaal je mee welke acties het Ervaringsforum onderneemt en hoe je hier aan meewerkt.

Naast die samenkomsten kan je ook concrete taken opnemen. Mogelijke taken zijn:

 • patiëntgerichte taken
  • begeleiden van de patiëntenraad
  • begeleiden van herstelwerkgroepen
  • geven van herstelcursussen (via HerstelAcademie)
  • brengen van herstelverhalen (rolmodel: Hoop-verlener)
  • informeren vb.: patiëntenrechten, opleidingen tot ervaringsdeskundigheid, …
  • spreekbuis: brugfunctie tussen patiënten en hulpverleners
  • faciliteren van lotgenotencontact
 • beleidsgerichte taken:
  • ondersteunen van tevredenheidsbevraging (VIP²)
  • deelname aan werk-/stuurgroepen
  • advies verlenen aan beleidsmakers
  • signaleren van herstel belemmerende zaken
  • ondersteunen van tevredenheidsbevraging (VIP²)
  • deelname aan werk-/stuurgroepen
  • advies verlenen aan beleidsmakers
  • signaleren van herstel belemmerende zaken
 • andere:
  • uitwerken van activiteiten in kader van Beeldvorming vb) Levende bibliotheek, rondleiden scholen, herstelbeurs, …
  • geven van opleiding zowel aan personeel als studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde, …

je profiel

 • je hebt ervaring met een psychische kwetsbaarheid en psychiatrische behandeling welke een fundamentele impact heeft gehad op je leven
 • je bent zelf voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstellen mogelijk is
 • je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan samenwerken met anderen (zowel met ervaringsdeskundigen, hulpverleners als beleidsmakers)
 • je kan kritische maar constructieve bedenkingen formuleren om de kwaliteit van zorg te optimaliseren
 • je hebt theoretische kennis over de herstelconcepten: herstelondersteunende zorg, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Je bent bereid om je hierin verder te verdiepen
 • je bent positief en hoopvol ingesteld
 • je straalt rust en begrip uit
 • je kent de principes van beroepsgeheim en beroepsdeontologie en kan deze respecteren

ons aanbod

 • boeiend vrijwilligerswerk dat in samenspraak en op jouw maat bepaald kan worden
 • een vrijwilligersovereenkomst met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen
 • een forfaitaire vergoeding
 • maaltijden aan gereduceerd tarief  
 • mogelijkheid tot bijscholing en vorming
 • ondersteuning door een professionele ervaringsdeskundige en de expertiseverantwoordelijke herstelgerichte zorg.

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent om als vrijwilliger binnen het Ervaringsforum aan de slag te gaan, plannen we een kennismakingsgesprek. We bekijken samen de mogelijkheden en stemmen de verwachtingen op elkaar af. Vinden we elkaar? Dan maken we verdere afspraken.

Gebruik ons sollicitatieformulier of contacteer Katrien Braekers, coördinator vrijwilligerswerk.

02 758 06 48

katrien.braekers@upckuleuven.be

 

Versterk ons team

Als lid van het E-forum neem je maandelijks deel aan een vergadering. Tijdens deze samenkomsten wordt bekeken welke acties zullen worden ondernomen en op weke manier jij als ervaringswerker hieraan kan meewerken.