upc_banner-vacaturepagina-nocta_1800x450px_paulien_0.png

Yuneco-medewerker Leuven/Hageland

Yuneco, het GGZ-Jeugdnet Vlaams-Brabant zoekt een medewerker voor de regio Leuven/Hageland, voor een halftijdse opdracht (50%).

je functie

YUNECO zoekt medewerkers die willen deel uitmaken van het mobiele team langdurige en aanklampende zorg in de regio Leuven/Hageland. Het team heeft zijn uitvalsbasis in Leuven, maar dekt de volledige regio. Het gaat om een multidisciplinair team dat functioneert onder de verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiater van het netwerk.  Binnen het team is er een specifieke combi-werking, waarbij er mobiel klinisch werk uitgevoerd wordt bij jongeren met een psychische en/of psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking. Hierbij wordt er zowel met de jongere zelf gewerkt, als met ouders en ruimere context. Er wordt intensief samengewerkt in het netwerk met alle partners in de jeugdzorg en VAPH en in de zorg voor jongvolwassenen met een dubbeldiagnose.

je profiel

 • je hebt een basisdiploma als bachelor in assistent psychologie , psychiatrische verpleegkundige of orthopedagogie of een equivalent daarvan
 • je hebt ervaring in het werken met kinderen, jongeren met een verstandelijke beperking
 • je hebt ervaring in het werken met kinderen en jongeren met een psychische en/of psychiatrische problematiek
 • je hebt bij voorkeur ervaring in het mobiel klinisch werk
 • je hebt kennis van de sociale kaart en de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en VAPH
 • je hebt een goede kennis van psychiatrische toestandsbeelden en een diagnostische blik
 • je beschikt over therapeutische vaardigheden om de jongere en zijn context nabij te zijn
 • je hebt voeling met het werken met de context en het netwerk van de jongere
 • je beschikt over een eigen wagen
 • je wenst te werken in het werkingsgebied Leuven-Hageland
 • je bent beschikbaar op woensdagvoormiddag (teamvergadering) en bent bereid om minstens 1 avond per week te werken
 • het betreft een deeltijdse functie van 0.5vte van onbepaalde duur

je competenties

 • je bent een dynamische persoonlijkheid, die zelfstandig kan werken, maar ook graag in overleg gaat en samenwerkt met anderen.
 • je kan actief en empathisch luisteren en blijft rustig in moeilijke situaties
 • je bent flexibel ten aanzien van een wisselende werkbelasting
 • je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners
 • je wil een brug bouwen tussen de jeugdhulp aan jongeren met een verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg

De mobiele teams vormen een dynamische schakel in het netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Zij vormen een inspirerende werkplek die dicht
aansluit bij de leefwereld van de jongeren en op belangrijke momenten in hun leven betekenisvol kan zijn. Je voegt in bij de andere activiteiten van het programma Langdurige
zorg van de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in de provincie Vlaams-Brabant (1)

vragen?

Neem, indien je meer informatie wenst over deze vacature, contact op de netwerkcoördinatoren prof. dr. Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerk-coördinatoren.

marina.danckaerts [at] upckuleuven.be

ann.vanderspeeten [at] yuneco.be

 

1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg

 

Je kan solliciteren
tot en met 18 februari 2022.