Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Werkwijze afdeling cognitieve aandoeningen

Geheugenproblemen

De afdeling cognitieve aandoeningen is een opnameafdeling voor volwassenen of ouderen met problemen in het denkvermogen of het geheugen. Opnames gebeuren enkel na verwijzing door de behandelend arts.

de afdeling heeft een eenheid voor acute zorg en een eenheid voor diagnose en voor jongdementie. 

 

Wat je mag verwachten bij opname

Een team van specialisten uit verschillende disciplines neemt op intensieve wijze de zorg voor je op. Via familiegesprekken, observatie, klinisch onderzoek en neurologische beeldvorming stelt het team de diagnose op punt. Vervolgens werkt het team in overleg met jou, je familie en je huisarts een zorgtraject voor je uit. Daarbij wordt gezocht naar de beste optie na ontslag: terug naar huis –eventueel met extra ondersteuning– of misschien een dagcentrum of een alternatieve woonvorm.

Medische zorg

Als er tijdens je opname bijkomende medische zorg of onderzoek nodig is, werkt UPC KU Leuven hiervoor intensief samen met de medische diensten van UZ Leuven.