Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Raadplegingen per telefoon of videochat
  • Aangepast opname- en therapieaanbod
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Werkwijze afdeling Goedele

Psychiatrische aandoeningen ouderen +65 jaar

Goedele is een afdeling voor ouderen met psychiatrische aandoeningen. Een opname op deze afdeling gebeurt om een diagnose fijn te stellen en de juiste behandeling te bepalen.  

Mogelijke aanmeldingsklachten of stoornissen

Angst, depressie, bipolaire stoornis, psychose, persoonlijkheidsproblemen, aanpassingsproblemen of verslaving aan middelen.

Opname aanvragen

Opnames gebeuren enkel na verwijzing door je arts en na overleg met de verantwoordelijke arts van de afdeling.