Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Werkwijze afdeling Lutgardis

Lutgardis is een opnameafdeling voor ouderen met matige tot ernstige dementie waar gedragsmoeilijkheden op de voorgrond staan. Het kan gaan om onrust of een verstoord dagnachtritme, soms om agressie, wanen, hallucinaties, valse herkenningen of achterdocht. Een opname op deze afdeling helpt om een verfijnde diagnose te stellen en de aangewezen behandeling te bepalen.

Opnames gebeuren enkel na verwijzing door de behandelend arts. 

 

Wat je mag verwachten bij een opname

Een team van artsen, psychologen, diverse therapeuten en verpleegkundigen, neemt op intensieve wijze de zorg voor je op. Na een reeks onderzoeken komt het team tot een diagnose en stelt het een plan op voor je behandeling, in overleg met je familie. Minstens om de drie weken vindt een uitgebreid overleg plaats. Finaal wordt gezocht naar de beste optie na ontslag: terug naar huis –eventueel mits extra ondersteuning– of misschien een dagcentrum of een alternatieve woonvorm. Na de opname blijft ook ambulante zorg in het ziekenhuis mogelijk.

Opnameduur

De opnameduur varieert, maar kan in totaal enkele maanden duren.

Medische zorg

Indien je bijkomende medische (lichamelijke) zorg nodig hebt, blijft die tijdens je opname gewaarborgd. UPC KU Leuven beschikt op campus Kortenberg over een medisch centrum met huisartsen, neurologen, een radioloog en een tandarts. Daarnaast werkt UPC KU Leuven intensief samen met de medische diensten van UZ Leuven op campus Gasthuisberg.