Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Werkwijze mobiele zorg langdurige psychische kwetsbaarheid

Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren

jongeren 16-18 jaar
volwassenen 18-65 jaar

Het Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren kan je ondersteunen als je kampt met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid, zodat je je leven in handen kan nemen of houden.

Het team is gevestigd in Leuven, maar kan bij jou thuis langskomen indien je woont in een gemeente in het arrondissement Leuven of de zorgregio Tervuren. In het team zitten sociaal werkers, psychologen, verpleegkundigen en een psychiater. Het team probeert zoveel mogelijk samen te werken met de hulpverleners die je al kent en gewoon bent. Je bepaalt zelf mee waaruit de geboden zorg bestaat. Dat kan zich situeren in wonen, werk of financiën.

Opname vermijden

Via de mobiele zorg proberen we een opname te vermijden. Als dat niet zou lukken, dan kan je alternatieven bespreken met de zorgverleners van het team. Ook tijdens een opname houdt het team contact met jou en met het behandelteam van het ziekenhuis.

Zo lang als nodig

De mobiele zorg duurt zolang het nodig is. De begeleiding wordt niet beperkt in tijd.

Kostprijs

Je betaalt enkel de raadplegingen voor de psychiater verbonden aan het mobiel team, waarvoor de tarieven gelden van Riziv.

 

Artikel 107

De mobiele teams GGZ kaderen in het netwerkproject artikel 107 en artikel 33.

Artikel 107 van de ziekenhuiswet biedt de mogelijkheid aan ziekenhuizen om psychiatrische bedden buiten gebruik te stellen met behoud van de financiering. Artikel 33 van het decreet op de CGG maakt het mogelijk dat Centra Geestelijke Gezondheidszorg 10 % van hun budget aanwenden in het kader van de zorgvernieuwing. In die zin sluit dit overheidsinitiatief sterk aan bij het oorspronkelijk project Psychiatrische Thuiszorg en betekent het een versteviging.

Lees meer op psy107.be