Research

prof. dr. Koen Demyttenaere, academisch coördinator UPC KU Leuven

Als universitair centrum kent het UPC KU Leuven een sterke traditie in wetenschappelijk onderzoek. 

Het heeft een brede, complementaire expertise met gevarieerde onderzoekslijnen in huis. Van epidemiologie tot genetica, van ontwikkelingsstoornissen tot dementie, van psychotherapie tot diepe hersenstimulatie, van brain imaging tot kwalitatief onderzoek.

Het UPC KU Leuven telt meer dan twintig artsen en paramedici die doctoreerden. Er is een output van jaarlijks meer dan honderd peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. Dankzij cross-talk tussen de onderzoekers en andere clinici gebeurt een vertaalslag naar de zorg. Daarnaast worden onderzoeksresultaten vertaald naar advies voor het beleid en het brede publiek.

Alle research gebeurt binnen de onderzoeksgroep psychiatrie van het departement neurowetenschappen van de KU Leuven, waarvan prof. dr. Koen Demyttenaere voorzitter is. 

Academisch coördinator
prof. dr. Koen Demyttenaere