ADHD toolkit

 

Unieke toolbox voor leerkrachten lager onderwijs

Geef je les in het gewoon of buitengewoon lager onderwijs? En heb je leerlingen met ADHD? Gebruik dan de ADHD toolkit om leerlingen met ADHD doelgericht te begeleiden naar meer adequaat gedrag.

Als spel met ADHD-leerling

De ADHD toolkit is ontwikkeld als een spel tussen leerkracht en leerling om in te spelen op de nood van de leerling met ADHD tot enige ‘prikkeling' en extra stimulans. Het spel mag au serieux genomen worden, maar het is de bedoeling dat de leerling aan het einde altijd wint. Zoals in het derde hoofdstuk van deze bundel wordt gesteld: ‘we manipuleren de worp, zodat de positieve zijde steeds naar boven komt te liggen.’

Inzet = gedragsverandering

De inzet van het spel is de beoogde gedragsverandering bij het kind. Met andere woorden: de inzet vertrekt vanuit een probleemsituatie, die voldoende ernstig is om wederzijds, bij leerkracht en leerling, de motivatie aan te boren om het spel te willen spelen. Vervolgens ontrolt het spel zich als een geijkte gedragstherapeutische, positief bekrachtigende benadering. Als de leerling erin slaagt het moeilijke gedragspunt bij te sturen (met meer of minder hulp van de leerkracht), dan wint hij of zij. De gedragsveranderingsprincipes die hierbij gevolgd worden, zijn geheel volgens de wetenschappelijke aangetoonde werkzame benadering voor ADHD uitgewerkt.

Verantwoordelijkheid door leerling zelf

Het inzicht, dat kinderen met ADHD écht beperkingen hebben, wordt nooit uit het oog verloren. Het spel begeleidt de leerkracht in het aftoetsen van de mogelijkheden van het kind om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor het te veranderen gedrag en laat de leerkracht ook kennis maken met de grenzen van het haalbare. Zo wordt voor leerkracht en leerling duidelijk welk niveau van zelfstandigheid bereikt kan worden en vanaf wanneer er daadwerkelijke hulp en compensatie nodig zijn.

Bestel je ADHD toolkit

Bestellen inclusief verzenden

  • Kostpijs ADHD toolkit: 35 euro
  • Verzendkosten: 15 euro

Bestellen en zelf afhalen - geen verzendkosten

  • Kostpijs ADHD toolkit: 35 euro
  • Je kan je bestelde toolkit afhalen op het secretariaat van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie op campus Gasthuisberg, dagelijks tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 16.00 uur.

 

Vul het bestelformulier in en betaal via overschrijving.

IBAN: BE78 3300 0057 5586, BIC: BBRUBEBB. Vermeld de gestructureerde mededeling 971/9900/23001.

 

Vragen?

ilse.dewitte [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20ADHD%20toolkit)

 

* = verplicht in te vullen

aandachtsproblemen