OCS - dwang

Je blijft maar controleren of de deur op slot is. Je wast je handen tien keer na mekaar. Je blijft poetsen, het is nooit hygiënisch genoeg. Het spookbeeld doemt gedurig op dat je iemand pijn gaat doen. Of je telt steeds alle letters als je wil lezen.

Als je kampt met een dwangstoornis of obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) heb je steeds terugkomende, indringende dwanggedachten –obsessies– of dwanghandelingen –compulsies. Die gedachten gaan vaak gepaard met angst, spanning, onrust, somberheid en uitgebreid vermijdingsgedrag.

Afhankelijk van het type en de ernst van je dwangklachten bestaat een behandeling uit cognitieve gedragstherapie of medicatie, of een combinatie van beide. Als kind of jongere kan je hiervoor in groep aan de slag met kinderen of jongeren met een gelijkaardig probleem.

In zeldzame ernstige gevallen kan je als volwassene geholpen worden met een neurochirurgische ingreep. Dat gebeurt pas na een grondige en zorgvuldige selectieprocedure en indicatiestelling, en binnen een uitgebouwd behandelprogramma vóór en na de ingreep.

Raadpleging DBS intake

Raadpleging OCS - dwang

Raadpleging TMS intake