Ben je familie of vriend?

Vertel ons hoe jij de zorg voor je naaste ervaart.
Neem deel aan de familie-tevredenheidbevraging.

Ja, ik neem deel Nee, bedankt

Relatie en gezin

Je ervaart teveel afstand met je partner, voelt je te weinig verbonden. Je bent vreemd gegaan of je kreeg zelf met ontrouw te maken. Je wil je partner helpen bij moeilijkheden, bijvoorbeeld ziekte. Of je maakt je zorgen over hoe de communicatie en interacties verlopen binnen je gezin. Mogelijks wegen de zorgen voor een kind, rouw of andere moeilijkheden op je gezin.

Maak je je zorgen dat er iets in je relatie of gezin dreigt mis te lopen? Praat erover. Voor professionele zorg of advies kan je terecht bij je huisarts, of bij een relatie- of gezinstherapeut.

Binnen het UPC KU Leuven bestaat er voor volwassenen (18-65 jaar) een psychiatrische raadpleging, therapeutsche begeleiding in het centrum voor relatie- en gezinstherapie Context en een aparte raadpleging voor familiale bemiddeling en juriduisch advies. Ook voor ouderen (+65 jaar) en (gezinnen met) jongeren (-18 jaar) zijn raadplegingen mogelijk. 

Raadpleging relatie en gezin