Autisme

Als je lijdt aan autisme ervaar je moeilijkheden in communiceren, in sociale relaties en in voorstellingsvermogen. Ook in taal, motoriek, identiteit en emotionele vaardigheden kan je problemen ondervinden.

Die moeilijkheden ervaar je sinds je jeugd. Omdat autisme je ontwikkeling beïnvloedt op verschillende vlakken en doorheen je leven, noemen we het een pervasieve ontwikkelingsstoornis.

Je kan daarbij sterk verschillen van andere mensen met autisme. De moeilijkheden kunnen in verschillende combinaties voorkomen en variëren in intensiteit en vorm.

UPC KU Leuven heeft een Expertisecentrum autisme (ECA) waar je als kind of jongere, of als volwassene terecht kan voor diagnose, behandeladvies en behandelcoördinatie. Voor de behandeling zelf wordt samengewerkt met partners in de eerste- en tweedelijnszorg in de regio.

Raadpleging autisme

Raadpleging autisme met verstandelijke beperking