Eetstoornissen

Soms raakt je eetpatroon helemaal in de war en koppel je het aan je zelfwaardegevoel. Je gaat zo weinig mogelijk eten omdat je je angstig of onwaardig voelt als je zou eten. Of je gaat juist overdreven veel eten en hebt last van eetbuien. Soms voel je je nadien zo schuldig dat je de calorieën door braken of laxeermiddelen weer probeert kwijt te geraken. Je hebt dan mogelijk een eetstoornis zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis. 

Kind of jongere

Als kind of jongere met een eetstoornis kan je binnen de dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie terecht voor dagbehandeling. Als er nog veel medische zorg nodig is, is een opname op de afdeling pediatrie van UZ Leuven mogelijk, met liaisonzorg vanuit de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven.

Jongere (vanaf 15 jaar) of volwassene

Als jongere vanaf 15 jaar of volwassene kan je binnen de dienst volwassenenpsyciatrie terecht op de raadpleging eetstoornissen. Een dagopname of een residentiële opname is mogelijk op de afdeling eetstoornissen.

Raadpleging eetstoornissen