Psychose

Als je lijdt aan psychose ervaar je dingen anders dan normaal. Wat je tot dan toe als louter toevallig beleefde, krijgt een nieuwe, raadselachtige betekenis. Je ontwaart overal 'tekens' die duidelijk maken hoe de wereld werkelijk in elkaar zit, wat er staat te gebeuren en wat je eigen plaats of opdracht daarin is. Het lijkt erop dat dit 'diepere inzicht' je wordt opgelegd of aangereikt door mensen of instanties buiten jezelf.

Psychose is dikwijls een ontredderende ervaring, die veel vragen oproept over de zin van het leven, de betekenis van relaties, seksualiteit, liefde en dood, de oorsprong van het eigen bestaan en zelfs over de betekenis van alles in de wereld. Zo’n crisis kan je als dramatisch, bedreigend of beangstigend beleven. Maar evengoed is het de meest gelukzalige en diepste ervaring van je leven. In beide gevallen kan het ertoe leiden dat je je niet meer met je studie of werk kan inlaten, of dat er een conflict met mensen in je omgeving ontstaat.

Raadpleging psychose

Raadpleging vroege psychose

Raadpleging langdurige psychose