ADHD

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis

aandachtsproblemen - hyperactiviteitsproblemen - impulsiviteitsproblemen

Je bent vaak afgeleid of verstrooid en kan je aandacht niet richten. Je lijkt vaak niet te horen wat er gezegd wordt. Je hebt moeite met het plannen en organiseren van je taken. Je vermijdt denkopdrachten. Je bent vergeetachtig en raakt veel dingen kwijt. Je komt vaak te laat en krijgt je taken niet tijdig afgewerkt.
Of je bent erg druk en onrustig. Je kan moeilijk stilzitten of tot rust komen en je met iets bezig houden. Je holt jezelf voorbij en hebt geen geduld. Je onderbreekt anderen en hebt moeite om je beurt af te wachten. Je bent impulsief, doet voor je denkt en stoort anderen…

Als die beschrijvingen op jou van toepassing zijn en je komt erdoor in moeilijkheden, dan is een onderzoek naar ADHD aangewezen.

Behandelen

ADHD kan je psycho-educatief, pedagogisch en psychotherapeutisch behandelen. Bij matige tot ernstige vormen van ADHD kan je dat combineren met medicatie.

Info voor ouders en kinderen

Als ouder, kind of jongere op zoek naar meer informatie over ADHD? Neem een kijkje op de website adhd-traject.be

Raadpleging ADHD