Ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis treedt al vroeg in je kindertijd op. Het normaal ontwikkelen van je denken, praten, bewegen, lezen, schrijven, rekenen, aandacht of sociale omgang wordt belemmerd. Wat voor andere kinderen als vanzelf lijkt te gaan, verloopt voor jou heel stroef en onnatuurlijk.

De oorzaak van een ontwikkelingsstoornis ligt veelal bij een probleem in de rijping van je hersenen. Soms verbetert je probleem met de leeftijd, soms leidt het tot een blijvend verschil.

Voor ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD of tics, kan je terecht op gespecialiseerde raadplegingen. Kinderen met een verstandelijke beperking of een andere complexe ontwikkelingsstoornis met moeilijk gedrag, kunnen terecht op de raadpleging ontwikkelingsstoornissen.

Raadpleging ontwikkelingsstoornissen