Bipolaire stoornis

of manisch-depressiviteit

Bij een bipolaire stoornis wisselen depressieve periodes af met periodes van manie.

Tijdens een manie ben je voortdurend erg opgewonden, spring je van de hak op de tak, ben je ogenschijnlijk door niets moe te krijgen, en heb je zoveel energie en zelfvertrouwen dat je de meest onwaarschijnlijke plannen maakt, vaak te veel geld uitgeeft en vooral je eigen mogelijkheden schromelijk overschat. 
In een periode van depressie ben je aanhoudend neerslachtig. Wat je vroeger opbeurde, raakt je totaal niet meer. Alles lijkt eentonig en somber. Je energie is ver zoek.

Ook als kind of jongere kan je soms al kampen met een bipolaire stoornis. Dikwijls zijn de eerste symptomen aspecifiek, met emotionele en gedragsproblemen.

Een bipolaire stoornis kan je behandelen met medicatie en psychotherapie. Praat erover met je familie of vrienden en zoek professionele hulp, om te beginnen bij je huisarts. Een gespecialiseerde psychiater raadplegen, eventueel na verwijzing, kan ook.

Raadpleging bipolaire stoornis

Raadpleging ECT intake