Migraine

Als je kampt met migraine of hoofdpijnproblematiek kan je terecht op de raadpleging neurologie voor een neurologisch onderzoek of behandeladvies.

Migraine is meer dan alleen hoofdpijn. De terugkerende aanvallen beïnvloeden vaak je dagelijks leven en verminderen je levenskwaliteit.

Zo heeft migraine een behoorlijke invloed op je mentale gezondheid. Iedereen kent wel de belangrijkste symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid. Andere symptomen, zoals prikkelbaarheid, uitgesproken vermoeidheid, concentratiestoornissen en een neerslachtige stemming zijn juist veel minder bekend, maar kunnen ook een enorme invloed op je dagelijks leven hebben.

Ook zijn er psychiatrische ziekten die vaker voorkomen als je migraine hebt, zoals angst en depressie. Het stellen van de diagnose en een juiste aanpak kunnen voor jou als migrainepatiënt al zeer belangrijk zijn. Het is belangrijk dat zowel jij als je arts die klachten (durven en willen) bespreken met elkaar. De aanpak van migraine is immers heel breed en daarbij moet ook het psychische aspect aan bod komen.

Lees ook

Raadpleging neurologie