Persoonlijkheidsstoornissen

of persoonlijkheidsmoeilijkheden

 

Als je kampt met een persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsmoeilijkheden, dan heeft dat een weerslag op je zelfbeeld, je relaties, je studie of je werk. Vaak gaan die moeilijkheden gepaard met een groot lijden en belemmeren ze de ontwikkeling van je capaciteiten.

Persoonlijkheidsmoeilijkheden kunnen een weerspiegeling zijn van innerlijke patronen, vaak diepgeworteld in je levensgeschiedenis. Van sommige patronen ben je je bewust, van andere niet. Het gaat doorgaans om hoe je jezelf en anderen beleeft. Om hoe je omgaat met emoties en innerlijke spanning. En of je al dan niet voldoende innerlijke veiligheid of basisvertrouwen voelt.

Therapie volwassenen

Binnen het UPC KU Leuven kan je voor persoonlijkheidsstoornissen of -moeilijkheden diverse vormen van therapie volgen: dialectische gedragstherapie of klinische psychodynamische psychotherapie. Bij twijfel over de aangewezen therapie kan je terecht op de raadpleging persoonlijkheidsstoornissen.

Jongeren

Ook als jongere geraak je soms vast in sterke patronen van onaangepast en gevaarlijk gedrag zoals zelfverwonding, risicogedrag, relaties verbreken of agressie. De kracht van je groei naar volwassene kan leiden tot felle emoties en reacties. Soms wil of kan je niet meer naar school gaan of thuis wonen. Mogelijks is een opname (kinderen 12-14 jaar of jongeren 15-18 jaar) aangewezen indien je risico loopt om een persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen.

Raadpleging persoonlijkheidsstoornissen