Research

prof. dr. Koen Demyttenaere, academisch coördinator UPC KU Leuven

Als universitair centrum kent het UPC KU Leuven een sterke traditie in wetenschappelijk onderzoek. 

Het heeft een brede, complementaire expertise met gevarieerde onderzoekslijnen in huis. Van epidemiologie tot genetica, van ontwikkelingsstoornissen tot dementie, van psychotherapie tot diepe hersenstimulatie, van brain imaging tot kwalitatief onderzoek.

Het UPC KU Leuven telt meer dan twintig artsen en paramedici die doctoreerden. Er is een output van jaarlijks meer dan honderd peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. Dankzij cross-talk tussen de onderzoekers en andere clinici gebeurt een vertaalslag naar de zorg. Daarnaast worden onderzoeksresultaten vertaald naar advies voor het beleid en het brede publiek.

Alle research gebeurt binnen de onderzoeksgroep psychiatrie van het departement neurowetenschappen van de KU Leuven, waarvan prof. dr. Koen Demyttenaere voorzitter is. 

Academisch coördinator
prof. dr. Koen Demyttenaere

 

Onderzoeksgroep Psychiatrie

Onderzoeksgroep Psychiatrie

Lees meer

Sequoia Fonds KU Leuven voor onderzoek veroudering en geestelijke gezondheid

Sequoia Fonds

Lees meer

Oproep deelname wetenschappelijke studies UPC KU Leuven

Oproep deelname studies

Lees meer

 

Onderzoeksgroep Psychiatrie


De Onderzoeksgroep Psychiatrie focust op zes subdomeinen in de psychiatrie en zoekt zoveel mogelijk kruisbestuiving op met andere vakgebieden. Hun bevindingen vertalen de onderzoekers naar de klinische praktijk.

 


Contextual Psychiatry

Inez Myin-Germeys (aanspreekpunt) 

Onderzoekt de impact van omgeving en omstandigheden in het dagelijks leven op het optreden en de evolutie van ernstige mentale stoornissen. Het onderzoekscentrum focust op het gebruik van de experience sampling methode om psychologische mechanismen zoals stress, reward en sociale interacties te onderzoeken en om interventies in het dagelijks leven mogelijk te maken.

 

Developmental Psychiatry

Bart Boets (aanspreekpunt), Marina Danckaerts, Jean Steyaert, Bie Tremmery

Onderzoekt de determinanten van neurologische ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder ADHD en autisme en doet translationeel onderzoek. Het omvat de ontwikkeling van diagnostische biomarkers, therapiestrategieën, een betere overgang van jongerenzorg naar volwassenenzorg en effectiviteitsonderzoek in forensische psychiatrie.

 

Public Health Psychiatry

Ronny Bruffaerts (aanspreekpunt), Jeroen Decoster, Koen Demyttenaere, Joris Vandenberghe

Onderzoekt patronen in psychische ziektes en emotioneel welbevinden in samenlevingen wereldwijd, via epidemiologisch onderzoek en statistische modellering, waarmee de kennis verhoogt over het ontstaan en de structuur van veel voorkomende psychische aandoeningen en symptomen.

 

Neuropsychiatry

Mathieu Vandenbulcke (aanspreekpunt), Chris Bervoets, Filip Bouckaert, Louise Emsell, Pascal Sienaert, Jan Van den Stock

Labo voor Translationele Neuropsychiatrie

Het Labo voor Translationele Neuropsychiatrie onderzoekt de neurobiologie van laat ontstane psychiatrische en sociaal-cognitieve stoornissen veroorzaakt door neurodegeneratie.

Academisch Centrum voor ECT and Neuromodulatie (AcCENT)

Het Academisch Centrum voor ECT and Neuromodulatie (AcCENT) focust op ECT en hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen. Het beoogt behandeltechnieken te optimaliseren en zoekt naar biomarkers in neurologische beeldvorming.

 

Clinical Psychiatry

Ruud Van Winkel (aanspreekpunt), Peter Adriaenssens, Marc De Hert, Dirk De Wachter, Benedicte Lowyck, Erik Thijs, Rudi Vermote 

Doet onderzoek rond psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, en mentalisatie en interpersoonlijke relaties bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Focust daarnaast op de klinische aspecten van schizofrenie, op gen-omgevingsinteractie paradigma’s en op fysieke conditie en somatische gezondheidsrisico’s bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

 

Mind-Body research

Stephan Claes (aanspreekpunt), Titia Hompes, Philippe Persoons, Elske Vrieze

Bestudeert de biologische stressrespons bij psychiatrische stoornissen als ernstige depressie, chronisch vermoeidheidsyndroom en eetstoornissen. De stressgevoeligheid wordt zowel in het labo als met wearables in het dagelijks leven gemeten. Onderzoek in genetica moet helpen om individuele verschillen in stressgevoeligheid en psychische kwetsbaarheid te begrijpen.


 

 

 

 

 

Sequoia Fonds

voor onderzoek veroudering en geestelijke gezondheid
 


Het Sequoia Fonds steunt onderzoek over psychische of cognitieve problemen bij ouderen. Het doel is om de levenskwaliteit en het welbevinden van ouderen te verhogen.


Ouderen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen. Vereenzaming, verlieservaringen en veroudering van de hersenen ondermijnen de psychische weerbaarheid. Maar ook omgekeerd leiden psychische problemen vaak tot sociaal isolement en vereenzaming. Veel ouderen leven in angst of zijn in de war. De zelfdodingscijfers bij ouderen zijn de hoogste van alle leeftijden.
Met een ouder wordende bevolking neemt het aantal ouderen met psychische problemen of dementie alsmaar toe. Maar helaas is er een zeer groot gebrek aan kennis over geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen.


Lees meer over het Sequioa Fonds

Doe een gift

 

 

Oproep deelname wetenschappelijke studies

 

 

 


Studiedeelnemers klinische proef behandeling depressie

Onderzoekers van KU Leuven, UPC KU Leuven en UZ Leuven en Universiteit Antwerpen rekruteren volwassenen met depressie, voor een studie rond biomarkers. Het gaat om een behandeling die eerder reeds een heel goed effect getoond heeft bij het verminderen van depressieve symptomen.

Indien je deelneemt duurt het onderzoek in totaal 21 dagen, waarbij je drie keer naar het ziekenhuis komt.

  • thuis verzamel je gedurende drie weken gegevens, met behulp van bv. je smartphone
  • drie keer nemen de onderzoekers een bloedstaal van je in het ziekenhuis
  • tijdens de tweede week krijg je een enkele toediening van een nieuwe behandeling voor depressie

Interesse om deel te nemen?

website: ketaminestudie.info

carmen.schiweck@kuleuven.be 

hilde.moens@uzleuven.be

 


Gezonde vrijwilligers voor klinische studie depressie

Onderzoekers van KU Leuven, UPC KU Leuven en UZ Leuven rekruteren gezonde volwassen controlepersonen zonder psychiatrische diagnose, voor een studie rond biomarkers.

Indien je deelneemt duurt dit onderzoek in totaal acht dagen, waarbij je twee keer naar het ziekenhuis komt.

  • thuis verzamel je gegevens met behulp van bv. je smartphone
  • eenmalig nemen de onderzoekers een bloedstaal van je in het ziekenhuis

Interesse om deel te nemen?

carmen.schiweck@kuleuven.be

hilde.moens@uzleuven.be