Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Research

prof. dr. Koen Demyttenaere, academisch coördinator UPC KU Leuven

Als universitair centrum kent het UPC KU Leuven een sterke traditie in wetenschappelijk onderzoek. 

Het heeft een brede, complementaire expertise met gevarieerde onderzoekslijnen in huis. Van epidemiologie tot genetica, van ontwikkelingsstoornissen tot dementie, van psychotherapie tot diepe hersenstimulatie, van brain imaging tot kwalitatief onderzoek.

Het UPC KU Leuven telt meer dan twintig artsen en paramedici die doctoreerden. Er is een output van jaarlijks meer dan honderd peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. Dankzij cross-talk tussen de onderzoekers en andere clinici gebeurt een vertaalslag naar de zorg. Daarnaast worden onderzoeksresultaten vertaald naar advies voor het beleid en het brede publiek.

Alle research gebeurt binnen de onderzoeksgroep psychiatrie van het departement neurowetenschappen van de KU Leuven, waarvan prof. dr. Koen Demyttenaere voorzitter is. 

Academisch coördinator
prof. dr. Koen Demyttenaere

 

Onderzoeksgroep Psychiatrie

Onderzoeksgroep Psychiatrie

Lees meer

Sequoia Fonds KU Leuven voor onderzoek veroudering en geestelijke gezondheid

Sequoia Fonds

Lees meer

Oproep deelname wetenschappelijke studies UPC KU Leuven

Oproep deelname studies

volwassenen met depressie
gezonde volwassenen
gezonde zestigplussers
Lees meer

 

Onderzoeksgroep Psychiatrie


De Onderzoeksgroep Psychiatrie focust op zes subdomeinen in de psychiatrie en zoekt zoveel mogelijk kruisbestuiving op met andere vakgebieden. Hun bevindingen vertalen de onderzoekers naar de klinische praktijk.

 


Contextual Psychiatry

Inez Myin-Germeys (aanspreekpunt) 

Onderzoekt de impact van omgeving en omstandigheden in het dagelijks leven op het optreden en de evolutie van ernstige mentale stoornissen. Het onderzoekscentrum focust op het gebruik van de experience sampling methode om psychologische mechanismen zoals stress, reward en sociale interacties te onderzoeken en om interventies in het dagelijks leven mogelijk te maken.

 

Developmental Psychiatry

Bart Boets (aanspreekpunt), Marina Danckaerts, Jean Steyaert.

Onderzoekt de determinanten van neurologische ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder ADHD en autisme en doet translationeel onderzoek. Het omvat de ontwikkeling van diagnostische biomarkers, therapiestrategieën, een betere overgang van jongerenzorg naar volwassenenzorg en effectiviteitsonderzoek in forensische psychiatrie.

 

Public Health Psychiatry

Ronny Bruffaerts (aanspreekpunt), Koen Demyttenaere, Joris Vandenberghe

Onderzoekt patronen in psychische ziektes en emotioneel welbevinden in samenlevingen wereldwijd, via epidemiologisch onderzoek en statistische modellering, waarmee de kennis verhoogt over het ontstaan en de structuur van veel voorkomende psychische aandoeningen en symptomen.

 

Neuropsychiatry

Mathieu Vandenbulcke (aanspreekpunt), Chris Bervoets, Filip Bouckaert, Louise Emsell, Pascal Sienaert, Jan Van den Stock

Labo voor Translationele Neuropsychiatrie

Het Labo voor Translationele Neuropsychiatrie onderzoekt de neurobiologie van laat ontstane psychiatrische en sociaal-cognitieve stoornissen veroorzaakt door neurodegeneratie.

Academisch Centrum voor ECT and Neuromodulatie (AcCENT)

Het Academisch Centrum voor ECT and Neuromodulatie (AcCENT) focust op ECT en hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen. Het beoogt behandeltechnieken te optimaliseren en zoekt naar biomarkers in neurologische beeldvorming.

 

Clinical Psychiatry

Ruud Van Winkel (aanspreekpunt), Peter AdriaenssensMarc De Hert, Dirk De Wachter, Benedicte Lowyck, Erik Thijs, Rudi Vermote 

Doet onderzoek rond psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, en mentalisatie en interpersoonlijke relaties bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Focust daarnaast op de klinische aspecten van schizofrenie, op gen-omgevingsinteractie paradigma’s en op fysieke conditie en somatische gezondheidsrisico’s bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

 

Mind-Body research

Stephan Claes (aanspreekpunt), Titia Hompes, Elske Vrieze

Bestudeert de biologische stressrespons bij psychiatrische stoornissen als ernstige depressie, chronisch vermoeidheidsyndroom en eetstoornissen. De stressgevoeligheid wordt zowel in het labo als met wearables in het dagelijks leven gemeten. Onderzoek in genetica moet helpen om individuele verschillen in stressgevoeligheid en psychische kwetsbaarheid te begrijpen.


 

 

 

 

 

Sequoia Fonds

voor onderzoek veroudering en geestelijke gezondheid
 


Het Sequoia Fonds steunt onderzoek over psychische of cognitieve problemen bij ouderen. Het doel is om de levenskwaliteit en het welbevinden van ouderen te verhogen.


Ouderen zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen. Vereenzaming, verlieservaringen en veroudering van de hersenen ondermijnen de psychische weerbaarheid. Maar ook omgekeerd leiden psychische problemen vaak tot sociaal isolement en vereenzaming. Veel ouderen leven in angst of zijn in de war. De zelfdodingscijfers bij ouderen zijn de hoogste van alle leeftijden.
Met een ouder wordende bevolking neemt het aantal ouderen met psychische problemen of dementie alsmaar toe. Maar helaas is er een zeer groot gebrek aan kennis over geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen.


Lees meer over het Sequioa Fonds

Doe een gift

 

 

Oproep deelname wetenschappelijke studies

 

 


Gezonde vrijwilligers vanaf 60 jaar

Gezonde mannen en vrouwen vanaf 60 jaar voor deelname aan onderzoek.

Het laboratorium voor Translationele Neuropsychiatrie onderzoekt hoe stress en hersenveranderingen optreden bij patiënten met depressie op oudere leeftijd. Daarvoor zoeken wij een groep van gezonde vrijwilligers om de resultaten van de patiënten mee te vergelijken om zo beter verschillen te onderzoeken. Een beter inzicht in deze mechanismen kan bijdragen tot een betere behandeling van depressie. Voor de deelname is een redelijke vergoeding voorzien.

Verloop onderzoek

U komt 4 keer naar het UZ Leuven op campus Gasthuisberg. Op de eerste dag wordt met u de studie in detail besproken, daaropvolgend worden enkele vragenlijsten en testen afgenomen. De volgende 3 keer komt u voor een PET-MR hersenscan naar het UZ Leuven campus Gasthuisberg. De datum en het uur kan telkens besproken worden met de onderzoeker.

Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische commissies van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Contact

Contacteer, indien u interesse heeft om deel te nemen of graag meer informatie wenst, Maarten Laroy, dr. Margot Van Cauwenberge of prof. dr. Mathieu Vandenbulcke.

maarten.laroy [at] kuleuven.be (subject: Oproep%20gezonde%20vrijwilligers%20vanaf%2060%20jaar)

margot.vancauwenberge [at] kuleuven.be ?subject=Oproep%20gezonde%20vrijwilligers%20vanaf%2060%20jaar">margot.vancauwenberge [at] kuleuven.be

016 34 27 84

mathieu.vandenbulcke [at] upckuleuven.be (subject: Oproep%20gezonde%20vrijwilligers%20vanaf%2060%20jaar)

016 34 80 05