Ben je familie of vriend?

Vertel ons hoe jij de zorg voor je naaste ervaart.
Neem deel aan de familie-tevredenheidbevraging.

Ja, ik neem deel Nee, bedankt

Research

Wetenschappelijk onderzoek in het UPC KU Leuven

Van epidemiologie tot genetica, van ontwikkelingsstoornissen tot dementie, van psychotherapie tot diepe hersenstimulatie, van brain imaging tot kwalitatief onderzoek: het UPC KU Leuven heeft een sterke traditie in wetenschappelijk onderzoek, met een brede, complementaire expertise en gevarieerde onderzoekslijnen.

Het ziekenhuis telt dertig gedoctoreerde artsen en paramedici en heeft een output van jaarlijks meer dan honderd peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. Dankzij cross-talk tussen de onderzoekers en andere clinici gebeurt een vertaalslag naar de zorg. Daarnaast worden onderzoeksresultaten vertaald naar advies voor het beleid en het brede publiek. 

Alle research binnen het UPC KU Leuven gebeurt door de Onderzoeksgroep Psychiatrie van het departement neurowetenschappen van de KU Leuven, onder het voorzitterschap van academisch coördinator psychiater prof. dr. Koen Demyttenaere.
 

Onderzoeksgroep Psychiatrie

Lees meer