Disclaimer

Inhoud website

Het UPC KU Leuven biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan het UPC KU Leuven niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt het UPC KU Leuven verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal het UPC KU Leuven die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleeg je best de behandelend arts of verpleegkundige.

Veiligheid en beschikbaarheid

Het UPC KU Leuven kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

© Het UPC KU Leuven 2016

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van het UPC KU Leuven. Het UPC KU Leuven geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van Het UPC KU Leuven. Je kan hiervoor contact opnemen met de cel communicatie.

Aansprakelijkheid

Het UPC KU Leuven kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Centrale aansprakelijkheid artsen

Alle artsen die handelen in opdracht van het UPC KU Leuven, zijn verzekerd tegen medische fouten volgens de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis (centrale ziekenhuisaansprakelijkheid).

Persoonsgegevens

In het geval dat persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal het UPC KU Leuven die altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Het UPC KU Leuven maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

E-mail

Via e-mail worden geen medische vragen beantwoord of diagnoses gesteld. Om een afspraak te maken vind je de nodige contactinfo via het overzicht raadplegingen.

E-mailberichten en alle toegevoegde bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als je een e-mailbericht bij vergissing ontvangt en/of de inhoud ervan niet voor jou bestemd is, gelieve de afzender te verwittigen en onmiddellijk de bestanden van je computer te verwijderen zonder de e-mail en/of zijn bijlagen bekend te maken of te kopiëren. Volledige veiligheid en integriteit van e-mailberichten kunnen niet worden gegarandeerd. De afzender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de door deze e-mails verzonden gegevens of documenten.

Informatie over initiatieven

De adresinformatie die het UPC KU Leuven (Z.org KU Leuven) van je bewaart, om je te kunnen informeren over initiatieven die het ziekenhuis neemt, is opgenomen in een beveiligd bestand. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Je hebt het recht om je gegevens in te kijken en de mogelijkheid om ze te verbeteren. Indien je verder geen communicatie wenst te ontvangen, kan je ons daarvan op de hoogte brengen, via communicatie [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20rond%20Informatie%20over%20initiatieven) . Indien je dat niet doet gaan we ervan uit dat je instemt met het gebruik van je gegevens voor het beschreven doel. 

Cookie policy

De cookies die het UPC KU Leuven gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren en om bepaalde diensten aan te bieden.

Het UPC KU Leuven slaat geen informatie op die direct aan je gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

Lees meer over cookie policy

Foto's, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames.

Opnames maken

Je mag foto’s, film- en geluidsopnames maken van jezelf in het ziekenhuis. Er mogen geen andere patiënten, bezoekers of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn.

Vraag toestemming aan de personen die je fotografeert, filmt of opneemt.

Wilt je toch beeld- of geluidsopnames maken waarop andere patiënten of medewerkers herkenbaar zijn?

  • Vraag toestemming aan de personen die je fotografeert, filmt of opneemt.
  • Vertel wat je met de foto, film of geluidsopname wil doen. Je mag ze niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor je toestemming kreeg.

Als iemand weigert of geen toestemming kan geven, mag je geen foto, geluids - of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag je geen opnames maken zonder toestemming van een ouder.

Sharen is (niet altijd) caren

Wees bewust van het karakter van social media zoals Facebook, Twitter of Instagram. Alles wat je op internet plaatst, is en blijft vindbaar. Doe niets op social media of het web wat jou of anderen kan schaden.

Ga er respectvol mee om als iemand vraagt om een foto of film te verwijderen.

Inschrijving evenement annuleren 

Je kan je inschrijving annuleren, met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld, tot vijf dagen voor het evenement.
Neem hiervoor contact op met het Congrescentrum. 

02 758 09 90

congrescentrum [at] upckuleuven.be 

Vragen, suggesties en klachten

Vraag, feedback of compliment?
Laat het ons weten.

communicatie [at] upckuleuven.be

Voor klachten neem je contact op met de ombudsdienst.