Gender

In onze maatschappij wordt er nog steeds sterk dualistisch gedacht over geslacht en gender: je bent man óf je bent vrouw. Er zijn mensen die zich in die opdeling in twee geslachten of genders niet helemaal herkennen of zich daar niet goed bij voelen. Terwijl sommige mensen die met een gendervraagstuk worstelen, vooral tegen de maatschappelijke normen aan lopen, liggen anderen vooral met zichzelf in de knoop of stoten op beperkingen binnen hun relatie.

Genderdysforie en genderincongruentie

In de loop van de (zorg)geschiedenis zijn er voor mensen die hun genderidentiteit ‘anders’ ervaren al verschillende benamingen gebruikt, zoals transseksuelen, transgenders, non-binair, genderfluïde of gender queer. Momenteel zijn ‘genderdysforie’ (DSM-5) – Gender Dysphoria in het Engels – en ‘genderincongruentie’ (ICD-11) – Gender Incongruence in het Engels – de internationaal gangbare termen.

Gesprekstherapie

Het Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie -raadpleging seksuologie- (CeKSS) biedt gespecialiseerde begeleiding en zorg bij genderdysforie of genderincongruentie.

Raadpleging gender

Meer weten over gender

Transgender Infopunt
voor al je vragen rond transgenderthema

Transgenderzorg
voor volwassenen en kinderen en jongeren

Gendervonk
voor transgender personen, ouders van transgender jongeren en bondgenoten

Cavaria
belangenvereniging voor holebi's en transgenders in Vlaanderen en Brussel

Raadpleging gender

Vind gepaste zorg