Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Raadplegingen per telefoon of videochat
  • Aangepast opname- en therapieaanbod
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Gender

In onze maatschappij wordt er sterk dualistisch gedacht over geslacht en gender: je bent man of je bent vrouw. Maar sommige mensen herkennen zich niet helemaal in die opdeling in twee geslachten of genders. Of ze voelen er zich niet goed bij. 

In de loop van de geschiedenis zijn er voor mensen met genderproblemen al verschillende benamingen gebruikt. Genderdysforie –Gender Dysphoria in het Engels– is de internationaal gangbare term.

Mensen met genderdysforie lijden erg onder die gevoelens. Ze houden ze vaak lang verborgen voor de buitenwereld. Genderdysforie beperkt mensen ook dikwijls in hun beroep of hun sociale leven. 

Genderdysforie kan zich op verschillende manieren uiten.

In het Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie -raadpleging seksuologie- kan je terecht voor gespecialiseerd advies en zorg indien je kampt met een genderprobleem. 

Transgender

Je voelt je zowel man als vrouw. Je wil niet worden verplicht om te kiezen tussen een van de twee. Je wil de vrijheid om als man én als vrouw door het leven te gaan.

Jongensachtig meisje

Iemand van 30 jaar komt op raadpleging. Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat het (biologisch) om een vrouw gaat. Maar ze voelt zich niet altijd zo. Als kind had ze geen problemen. Ze was erg goed in sport en niemand vond het gek dat ze een ‘jongensachtig’ meisje was. Tegenwoordig wordt ze negatief bejegend omdat ze zich niet echt vrouwelijk kleedt en gedraagt. Met relaties heeft ze het moeilijk. Bij een ontmoeting weten anderen niet goed of ze man is of vrouw. Die onduidelijkheid deed al een aantal mogelijke partners afhaken.

Omdat ze er steeds meer onder lijdt zoekt de vrouw hulp. Ze wil niet als vrouw door het leven gaan. Zich als man kleden en gedragen wil ze evenmin. Het liefst van al wil ze tot geen geslacht behoren: ze wil genderneutraal zijn. Maar ze heeft sterk het gevoel dat ze moet kiezen. Tijdens een gesprek kan ze leren hoe hier mee om te gaan.

Binnen de muren van thuis

Een man van middelbare leeftijd komt op raadpleging. Sinds zijn jeugd heeft hij geregeld het gevoel  een vrouw te willen zijn. Die gevoelens heeft hij lang voor zich gehouden. Maar nu zijn vader is overleden wil hij zich uiten en zich soms als vrouw kleden. Nu kan hij zijn vader niet meer kwetsen.

Na een aantal gesprekken met hem alleen nodigen we zijn vrouw mee uit op gesprek. Zij verneemt zijn wens voor het eerst en schrik er erg van op. Toch gaan ze samen op zoek naar een oplossing. Binnen de veilige muren van thuis kan hij zich voortaan als vrouw kleden. Het is nu niet langer zijn maar hun geheim, waar ze zich na verloop van tijd beide comfortabel bij voelen.

 

Transseksueel

Je hebt het gevoel dat je in het verkeerde lichaam bent geboren en lijdt daaronder. Je wil een hormoonbehandeling of chirurgie ondergaan om je geslacht te veranderen.

Voorbeelden van transseksualiteit

Een artikel over transseksualiteit

Een vrouw van 20 jaar komt op consultatie. Ze vertelt dat ze het gevoel heeft dat ze in het verkeerde lichaam is geboren. Uit onze gesprekken blijkt dat ze zich al heel haar leven niet zo goed in haar vel voelt en dat ze lange tijd niet begreep wat er aan de hand was.

Haar leven veranderde toen ze een artikel over transseksualiteit las. Toen begreep ze dat ze niet de enige vrouw is die ervaart een man te zijn. Als klein meisje droeg ze dikwijls de kleren van haar oudere broer, wanneer ze alleen thuis was. Het liefst speelde ze met jongensspeelgoed en haar beste vrienden waren voornamelijk jongens.
Een keer probeerde ze het aan haar ouders te vertellen. Maar die reageerden erg afwijzend. Vervolgens bracht ze het niet meer ter sprake.

Sinds haar puberteit –die haar meer tot vrouw maakte– is haar wens om als man door het leven te gaan steeds groter geworden. Ze heeft veel over genderdysforie en transseksualiteit gelezen op het internet en ze komt nu op raadpleging om een transitie te beginnen. Ondertussen weten haar ouders het ook en ze steunen haar, ook al hebben ze het er erg moeilijk mee. Vooral haar moeder hoopt dat ze na een transitie gelukkiger wordt.

Ik droeg kleding van mijn vrouw

Een man van 48 jaar meldt zich aan in ons centrum. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. Maar sinds enkele jaren beseft hij dat hij zich eerder vrouw dan man voelt. Via tijdschriften, boeken en het internet leerde hij die gevoelens te benoemen als genderdysforie.
In eerste instantie probeerde hij die gevoelens te onderdrukken. Zijn relatie met zijn vrouw is goed. Zijn kinderen wou hij geen verdriet aandoen. Zijn baan wilde hij niet op het spel zetten. Hij wilde geen verwarring veroorzaken bij zijn omgeving– zelf voelde hij zich al verward genoeg.

Om aan dat onbehaaglijke gevoel te ontsnappen, begon hij de laatste maanden meer en meer kleding van zijn vrouw te dragen. Hij deed dat wanneer hij alleen thuis was. Soms droeg hij ook onder zijn ‘mannenkleding’ kledingstukken van zijn vrouw. Toen zijn vrouw het ontdekte, kon hij niet anders dan zijn ‘vreemde gevoel’ met haar te delen. Ze schrok erg, maar raadde hem aan om een specialist te raadplegen.

 

Genderdysforie of genderidentiteitsstoornis

Je voelt een zeker onbehagen omdat je een verschil ervaart tussen je genderidentiteit (man of vrouw voelen) en je lichamelijk geslacht (biologisch man of vrouw zijn).

 

Seksuele geaardheid en genderdysforie

Genderdysforie staat los van iemands seksuele oriëntatie of geaardheid. Iemand met genderdysforie kan zich seksueel aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde of het andere geslacht. Die aantrekking kan zo blijven, of veranderen na een (gedeeltelijke) geslachtsaanpassende behandeling.

 

Meer informatie

Raadpleging seksuologie

Vind gepaste zorg