Veelgestelde vragen

Bezoekuren

Wat zijn de bezoekuren?

De bezoekuren verschillen per afdeling. 

Bekijk de bezoekuren

Familie en naasten

Waar kan ik met mijn vragen terecht als naaste van een patiënt?

Aarzel als naaste van een patiënt niet om zijn of haar afdeling of zorgteam te contacteren. De contactgegevens vind je op de afdelingspagina.

Bekijk het overzicht van afdelingen

Naast het zorgteam dat je kan aanspreken, staat binnen het ziekenhuis ook een familie-ervaringsdeskundige voor je klaar. Het is je aanspreekpersoon als je extra steun of informatie over familieherstel zoekt, of indien je graag je verhaal met een ervaringsdeskundige wil delen.

Lees alle info op de familiepagina op onze website

Financieel

Kan ik een AssurCard gebruiken?

Je kan in het ziekenhuis geen gebruik maken van je AssurCard. Dat betekent dat je bij opname een papieren aangifte van hospitalisatie moet invullen. Voor een goed verloop is het aangewezen om bij de aangifte ook al onmiddellijk een medisch verslag te voegen voor de adviserend arts. Dat betekent ook dat je de ziekenhuisfacturen in eerste instantie zelf moet betalen alvorens je kosten kan terugvorderen bij je verzekeringsmaatschappij.

Opgelet. Niet elke verzekeringsmaatschappij dekt de kosten verbonden aan een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Informeer je dus goed over welke kosten (bijvoorbeeld een supplement eenpersoonskamer) zij terugbetalen en of er een beperking is in tijd.

Bereid je opname voor

Hoeveel kost een opname?

Hoeveel je precies moet betalen hangt van verschillende zaken af, bijvoorbeeld van je keuze voor een twee- of eenpersoonskamer, van je persoonlijke uitgaven of van het feit of je al dan niet een hospitalisatieverzekering hebt.

Lees meer

Tarieven opname en dagbehandeling

Een- of tweepersoonskamer?

Voor een eenpersoonskamer betaal je aan het ziekenhuis een supplement per opnamedag. Bovendien mogen artsen een bijkomend honorariumsupplement per dag aanrekenen. Door te kiezen voor een tweepersoonskamer kan je bijgevolg heel wat kosten besparen. 

Wordt je opgenomen in een eenpersoonskamer omdat er geen tweepersoonskamer beschikbaar is, of omdat je behandelend arts beslist dat dit aangewezen is, dan betaal je geen extra kosten voor de eenpersoonskamer. 

Tarieven opname en dagbehandeling

Hoeveel kost een raadpleging?

Hoeveel je precies moet betalen hangt van verschillende zaken af. Bijvoorbeeld van het type raadpleging: therapeutisch of diagnostisch, en of je kan genieten van verminderd tarief.

Lees meer

Wat als ik mijn factuur niet kan betalen?

Contacteer de sociaal werker van je afdeling of de permantie van sociaal werk, om je op weg te helpen naar een oplossing. 

Sociaal werk afdelingen

De contactgegevens lees je op de afdelingspagina's. 
Overzicht afdelingen

Permanentie sociaal werk

02 758 17 16

Bel maandag - vrijdag tussen 9 en 16 uur

Hoeveel kost mijn zorg in de opvolging na opname of dagbehandeling?

Bekijk ter voorbereiding van je ontslag of de afronding van je behandeling samen met de sociaal werker van je zorgteam welke kosten er verbonden zijn aan je zorgopvolging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over medicatie, of ambulante raadplegingen bij een psychiater of een psycholoog. je kan ook nagaan ofg je recht hebt op een verminderd tarief of welke tussenkomst er is van je ziekenfonds. 

Wanneer betaal ik een factuur?

Bij een opname of therapie krijgt je de eerste factuur op het einde van de volgende maand. Je hebt dertig dagen de tijd om de factuur te betalen. 

Doe het op tijd. Als je de factuur niet op tijd betaalt, dan ontvang je een herinnering om binnen de twee weken te betalen. Maar betaal je nog niet binnen die termijn, dan komt een gerechtsdeurwaarder (kantoor Modero) tussen.

Heb je moeilijkheden om je factuur te betalen?
Raadpleeg de sociaal werker van je zorgteam die je op weg kan helpen naar een oplossing.

 

Ziekenfonds?

Bij opname wordt het derdebetalerssyteem toegepast. Je ontvangt enkel een factuur voor de bijdrage die je zelf moet betalen. Het aandeel voor het ziekenfonds wordt rechtstreeks geregeld.

De factuur voor een ambulante raadpleging en voor zorg in de opvolging na een opname of dagbehandeling (postkuur) ontvang je samen met een getuigschrift voor verstrekte hulp. Bezorg dat getuigschrift aan je ziekenfonds om een tussenkomst te genieten. Informeer je ook bij je ziekenfonds of je recht hebt op een extra tussenkomst voor een raadpleging bij een psycholoog of psychotherapeut.

Raadpleging

Wat breng ik mee bij een raadpleging?
 • identiteitskaart
 • telefoon- of gsm-nummer
 • naam en adres van je huisarts
 • verwijsbrief
 • eventuele verslagen van eerdere onderzoeken
 • eventuele beelden (CD-rom of film) van eerdere onderzoeken

Bereid je raadpleging voor

Waar meld ik me aan bij een raadpleging?

Schrijf je in aan de balie inschrijvingen (vóór elke raadpleging).
Op campus Gasthuisberg kan je – indien het niet om je eerste inschrijving gaat – ook inschrijven via de inschrijvingsautomaat.

Bij je inschrijving wordt je identiteitskaart gelezen. Breng dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

Bereid je raadpleging voor

Opname

Moet ik mijn hospitalisatieverzekering op de hoogte brengen?

Heb je een hospitalisatieverzekering? Het is raadzaam om in dat geval contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij, vóór de start van je behandeling. Informeer of je verzekering tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis en of de tussenkomst beperkt is, bijvoorbeeld in tijdsduur, of voor supplementen voor een eenpersoonskamer.

Bereid je opname voor

Moet ik naar het medisch controle-onderzoek van het ziekenfonds?

Als je wegens ziekte een uitkering van je ziekenfonds ontvangt, kan je tijdens de periode van ziekte door de adviserend arts van het ziekenfonds worden opgeroepen voor een medisch controle-onderzoek. Bij een volledige opname hoef je daar niet op in te gaan en kan je aan je arts een attest vragen om je afwezigheid te wettigen. Indien je in dagbehandeling, nachtverblijf of postkuur bent moet je wel naar het controle-onderzoek. Het is raadzaam om steeds aan je behandelend arts een verslag te vragen voor de adviserend arts van het ziekenfonds.

Opgelet. Als je tijdens je ziekteperiode op reis wil, gedeeltelijk je werk wil hervatten of een andere niet-betaalde activiteit wil opstarten, moet je daarvoor vooraf toestemming vragen aan de adviserend arts van je ziekenfonds. Neem voor meer info contact op met je ziekenfonds of met de sociaal werker van je afdeling. 

Bereid je opname voor

Wie breng ik op de hoogte van mijn opname?
 • Breng je familie of buren op de hoogte van je afwezigheid.
 • Voor je school of werkgever kan je een attest aanvragen. Sommige werknemers (bv. ambtenaren, werknemers Europese Commissie) dienen specifieke attesten te gebruiken, breng ze mee als dat voor jou ook geldt.  
 • Ben je uitkeringsgerechtigde werkloze of zelfstandige? In dat geval heeft je ziekenfonds een aangifte van je arbeidsongeschiktheid nodig. Doe dat tijdig, want een laattijdige (verlenging van je) aangifte kan leiden tot inkomensverlies.
 • Contacteer eventueel je hospitalisatieverzekering om na te gaan of die tussenkomt in de kosten verbonden aan je opname of behandeling. 
 • Ontvang je een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming, check dan met de sociaal werker van je afdeling of en wanneer je je opname of ontslag moet doorgeven aan de FOD Sociale Zekerheid. Ook als je overschakelt van een volledige naar een gedeeltelijke opname of omgekeerd kan dat nodig zijn.  

Vragen?

Neem contact op met de sociaal werker van je afdeling.
Overzicht afdelingen 


Bereid je opname voor: alle info en attesten

Wat met de zorg voor mijn kinderen?

Als je opgenomen bent wil je de zorg voor je kinderen niet uit het oog verliezen. Bespreek dit met de zorgmedewerkers op je afdeling. Zij staan ter beschikking om je te adviseren en te steunen.

Overzicht afdelingen

Wat breng ik mee bij een opname?

administratief

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief van je (huis)arts
 • verslagen van eerdere onderzoeken
 • toelatingsformulier van het OCMW of een verzekeringsinstantie indien je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of je aansluiting niet in orde is

Bereid je opname voor

Waar meld ik me aan bij een opname?

Op de dag van je opname op het afgesproken tijdstip aan het onthaal of rechtstreeks aan de balie inschrijvingen.
Bij je inschrijving wordt je identiteitskaart gelezen. Breng dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

Nadat je bent ingeschreven word je door een onthaalmedewerker begeleid naar je afdeling.

Bereid je opname voor

Moet ik mijn ziekenfonds op de hoogte brengen?

Bij aanvang van je ziekte of bij het begin van je ziekenhuisopname, moet je als werknemer, uitkeringsgerechtigde werkloze of zelfstandige, je ziekenfonds op de hoogte brengen van je ziekte via een getuigschrift aangifte van arbeidsongeschiktheid. Je kan dat getuigschrift vragen aan de onthaalverantwoordelijke op de dag van je opname.

Let wel: op het attest wordt een vermoedelijke einddatum van arbeidsongeschiktheid vermeld. Als die einddatum verstrijkt moet je indien nodig een nieuw getuigschrift voor verlenging laten opsturen. Als dat niet tijdig gebeurt kan je ziekenfonds je hiervoor sanctioneren.

Bereid je opname voor

Moet ik mijn school of werkgever op de hoogte brengen?

Bij opname in het ziekenhuis dien je ook je school of je werkgever te verwittigen. Je kan bij je opname een attest vragen bij onze onthaalverantwoordelijke. Zorg ervoor dat het tijdig wordt opgestuurd. Zo ook een attest voor verlenging als de einddatum van je vorige attest verstrijkt. We raden aan om bij een verlenging van je afwezigheid niet alleen een attest op te sturen, maar ook om even telefonisch contact op te nemen met je werkgever of je school.

Bereid je opname voor

Ik ontvang een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming. Welke instantie breng ik op de hoogte van mijn opname?

Breng bij een volledige opname, bij de overgang van een volledige naar een gedeeltelijke opname (of omgekeerd) of bij een ontslag, steeds de FOD Sociale Zekerheid op de hoogte.
Gebruikt hiervoor het contactformulier van de FOD Sociale Zekerheid.

Afhankelijk van je sociale situatie kan een opname een effect hebben op het bedrag van je integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming.

Meer info?

Neem contact op met de sociaal werker van je afdeling, of of de permantie van sociaal werk. 

Sociaal werk afdelingen

De contactgegevens lees je op de afdelingspagina's. 
Overzicht afdelingen

Permanentie sociaal werk

02 758 17 16

Bel maandag - vrijdag tussen 9 en 16 uur

 

Bereid je opname voor

Sociale dienst - maatschappelijk werk

Wat kan de sociale dienst voor mij betekenen?

De sociale dienst kan je informeren of begeleiden als je door je ziekte of behandeling in het ziekenhuis moeilijkheden ondervindt, en dat op heel wat vlakken:

 • inkomen en financiën
 • wonen
 • daginvulling werk/opleiding/vrijwilligerswerk
 • vrije tijd
 • ondersteuning in thuissituatie
 • sociaal-administratieve-juridische zaken
 • mobiliteit
 • taalbijstand
 • vragen over opname of ontslag

Neem contact op met de sociaal werker van je afdeling.

Overzicht afdelingen

Voor vragen rond je opname kan je terecht bij onze onthaalverantwoordelijke

02 758 05 69

Hoe kan ik de sociale dienst bereiken?

Vóór je opname

Neem contact op met onze onthaalverantwoordelijke.

02 758 05 69

Tijdens je opname

Contacteer de sociaal werker van je afdeling. 

Overzicht afdelingen

Een juridische vraag?

Heb je een juridische vraag en weet je niet waarheen? 

aanbod voor patiënten in behandeling in het UPC KU Leuven

Raadpleeg gratis een advocaat van de Commissie Juridische Bijstand Leuven, een groep geëngageerde advocaten van de Leuvense balie. 

De raadpleging houdt een kort verkennend gesprek in van een kwartier. De raadplegingen vinden twee keer per maand plaats op Campus Kortenberg, telkens op de tweede en vierde dinsdag van de maand, van 13 tot 14 uur. 

Lees alle info

Medicatie

Waar kan ik informatie vinden over de medicatie die ik neem?

De Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers (VZA) heeft een uitgebreid aanbod van patiëntenfolders met uitleg over psychofarmaca.
Ondervind je een probleem of heb je een specifieke vraag over je huidige medicatie? Neem dan contact op met je behandelend arts.  

Taal en tolken

Hoe kan ik taalbijstand aanvragen?

Indien nodig kan het ziekenhuis een tolk inschakelen. Meld dit bij voorkeur vóór je opname of raadpleging. De tolk komt ter plaatse of vertaalt via de telefoon of via een internettoepassing. Hiervoor werkt het ziekenhuis samen met externe partners.

Aanvraag taalbijstand

 • via de sociaal werker van je afdeling 
  overzicht afdelingen
   
 • via de dienst interculturele bemiddeling van het ziekenhuis
  contacteer Filip Van Roey of Esther Van Reeth

02 758 08 66

02 758 05 75

taalbijstand [at] upckuleuven.be

 

Lees meer

Klacht melden

Waar kan ik terecht met een klacht?

Bespreek je vraag op de eerste plaats met een zorgmedewerker van je afdeling of dienst. Je kan je ook richten tot de ombudsdienst.