Opvoedingsproblemen

Soms loopt de opvoeding moeilijk en is het niet duidelijk waarom. Als kind krijg je bijvoorbeeld onvoldoende controle over je emoties en gedrag. Als ouder weet je niet meer hoe je kan helpen om met die problemen overweg te kunnen. Je kan als ouder en kind ook helemaal in ruzie vastlopen.

Laat dat niet aanslepen en zoek op tijd hulp. Praat erover met je huisarts. Die kan je helpen om in je buurt gepaste hulp te vinden.

Wegwijs naar hulp?

016 34 38 21

Je kan terecht op een specifieke raadpleging als je vermoed dat een opvoedingsprobleem te maken heeft met ADHD, autisme of een ontwikkelingsstoornis.

Raadpleging ADHD

Raadpleging autisme

Raadpleging ontwikkelingsstoornissen