ECT

Elektroconvulsietherapie

ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie, in de volksmond ook wel elektroshocks genoemd. Tijdens ECT wordt, onder narcose, een elektrische impuls toegediend waardoor er in de hersenen een ontlading of een convulsie ontstaat. Het is gebleken dat ECT goed werkt bij patiënten die lijden aan ernstige depressies, bipolaire of manisch-depressieve stoornis, en sommige vormen van psychose, zoals schizofrenie of schizo-affectieve stoornis.

De behandeling gebeurt binnen het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie (AcCENT), via een opname of ambulant. Ze gebeurt enkel na een intake raadpleging voor ECT, na verwijzing door een behandelend arts.

 

 

Lees de patiëntenbrochure Elektroconvulsietherapie in het UPC KU Leuven

 

Tarieven ECT

Tijdens een opname
Wanneer je ECT krijgt tijdens een opname, betaal je niets extra. Alle zorgen zijn in de opnameprijs inbegrepen.

Ambulant 
Wanneer je voor een ambulante ECT-sessie komt – ook als je in een ander ziekenhuis bent gehospitaliseerd – ontvang je voor elke behandeling een factuur met het honorarium voor de psychiater van 56,76 euro (waarvan 44,76 tot 53,76 euro (voorkeurregeling) wordt terugbetaald), 30,22 euro voor het gebruikte medisch materiaal en eventueel ontbijt (niet terugbetaald), en een wisselend bedrag voor de gebruikte medicatie. De vermelde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Voor de start van een behandeling wordt je algemene geheugenfunctie onderzocht. Dat gebeurt ook na drie maanden, en als je langduriger onderhouds-ECT krijgt om de zes maanden. Zo’n onderzoek bestaat uit een gesprek over de mogelijke bijwerkingen die jij of je familie opmerkt en een aantal testen om je geheugen te onderzoeken. Het onderzoek duurt ongeveer twee uur en kan ’s ochtends voor de behandeling gepland worden. Wanneer je niet opgenomen bent kost het onderzoek 89,54 euro. Als wordt beslist dat een uitgebreid onderzoek niet haalbaar is, kan een kortere versie van het onderzoek gebeuren. Dat kost 59,29 euro.  

Raadpleging ECT intake