Slaap-waakstoornissen

Lig je regelmatig een nacht wakker? Opletten ge­blazen dan, want een voortdurend slaapgebrek kan op termijn psychische klachten geven. Of misschien zijn psychische problemen net de oorzaak van je slaapprobleem? Omdat slecht slapen en psychische problemen vaak hand in hand gaan, is het zinvol om de twee problemen samen te bekijken. Slechte slaap kan psychische klachten ver­sterken. Omgekeerd is voldoende en goed slapen belangrijk voor de algemene en de geestelijke gezondheid.

Veel psychiatrische aandoenin­gen gaan gepaard met slaapproble­men. Zo is bij depressie een verstoorde slaap een van de hoofdkenmerken: je hebt patiënten met een depressie die heel slecht slapen en anderen die net heel veel slapen of weinig energie hebben. Men­sen met een angststoornis liggen vaak wak­ker omdat ze piekeren. Ook bij ADHD zijn er duidelijke verbanden met slaapproblemen. Sommige studies zeggen zelfs dat slaappro­blemen aan de basis liggen van ADHD.

Er is ook een duidelijk verband tussen dementie en veranderde slaap, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat oorzaak is en wat gevolg.

Lees ook

Als de nacht te lang duurt - artikel in UZ-magazine
 

Raadpleging slaap-waak