Dementie

Als je lijdt aan dementie gaan je hersenfuncties achteruit. De beginnende symptomen gaan verder dan gewone vergeetachtigheid. Je verliest gedurig je spullen, vergeet afspraken, vertelt dezelfde verhalen of stelt steeds dezelfde vragen. In een nieuwe omgeving geraak je makkelijk het overzicht kwijt. Mogelijks verlies je ook je interesse en plezier in dingen die je vroeger prettig vond.

De wijze waarop de symptomen zich aandienen en hoe snel de ziekte evolueert, varieert. Maar van dementie kan je niet genezen. Wel kan je de bepaalde symptomen bestrijden en het proces van achteruitgang vertragen. Daarom is het belangrijk om op tijd de ziekte te herkennen.

Er bestaan verschillende vormen van dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende.

Frontotemporale dementie is een vorm van dementie waarbij vooral je frontale en temporale hersengebieden worden aangetast. De aandoening grijpt daardoor in op aspecten van je leven die behoren tot de kern van ons mens-zijn: je taal, persoonlijkheid en je manier van omgaan met anderen.

Als je aan de ziekte van Huntington lijdt, kan je naast kenmerkende moeilijkheden met bewegen ook kampen met dementie en veranderingen in gedrag en karakter.

Raadpleging dementie - geheugenkliniek

Raadpleging frontotemporale dementie

Raadpleging ziekte van Huntington

Vind gepaste zorg