Gedragsproblemen

Bij kinderen, jongeren en jonge volwassenen zijn gedragsproblemen soms deel van een bredere problematiek, zoals ADHD, of autisme. Als je kind zonder ADHD of autisme vastraakt in een patroon van opstandig en ongehoorzaam gedrag, raadpleeg dan je huisarts of een Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Soms overschrijden ernstige gedragsproblemen de draagkracht van een gezin. Een korte of langere opname an in dat geval nodig zijn om de zorg tijdelijk over te nemen en met ouders op zoek te gaan naar wegen om het kind of de jongere terug in een positieve opvoedingssfeer te krijgen.
 

Gedragsstroonissen bij autisme

Voor kinderen, jongeren of jonge volwassenen met gedragsstoornissen bij autisme en met een zware zorgbehoevendheid bestaat er hooggespecialiseerde multidisciplinaire zorg (Gauzz). Een mobiel team kan ter plaatse komen. Er zijn ook enkele opnameplaatsen voor hooggespecialiseerde revalidatie. 

Jeugdrechter

Soms leiden ernstige gedragsproblemen ertoe dat de jeugdrechter een jongere met een psychiatrische problematiek tijdelijk toewijst aan de afdeling met verhoogd toezicht Fordulas. Met de jongere werkt het zorgteam van de afdeling dan een behandel- en herintegratieprogramma uit. 

Ouderen

Gedragsstoornissen, zoals prikkelbaarheid, agressie en doolgedrag, kunnen zich ook voordoen bij ouderen. Ze kunnen wijzen op een (beginnende) dementie.

Raadpleging ADHD

Raadpleging autisme

Raadpleging dementie - geheugenkliniek