Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie

In de postgraduaatopleiding van de KU Leuven word je geschoold tot specialist in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie.

 

Type evenement: 
Workshop

Programma: 

september 2020 - juni 2021
elke dinsdag 14.30 - 21.00 uur


In de postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie van de KU Leuven word je geschoold tot specialist in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: kortdurend en langerdurend, individuele en groepstherapie, en dit zowel binnen een ambulant als een residentieel kader.

Je verwerft theoretische basiskennis, leert psychopathologische beelden beoordelen vanuit een psychodynamisch perspectief, en bestudeert de verschillende kaders, indicatiecriteria, en hun mogelijkheden en beperkingen.

Je leert om zelfstandig een therapeutisch proces te indiceren, te starten, te begeleiden en af te ronden.

De opleiding hecht veel belang aan de vorming van een therapeutische attitude. Supervisie en je eigen leertherapie spelen hierin een belangrijke rol.

 

Vier jaar opleiding

De postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie duurt vier jaar en start jaarlijks.

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot

  • klinisch psychologen
  • orthopedagogen
  • psychiaters in opleiding

Inschrijving en selectieprocedure

Er vindt een selectiegesprek plaats bij prof. dr. Rudi Vermote en/of prof. Benedicte Lowyck waarna toelating tot de opleiding al dan niet wordt bevestigd. Aanmelden kan vanaf maart 2020, via e-mail:

postgraduaatpat [at] gmail.com

of

benedicte.lowyck [at] kuleuven.be.

Toegelaten studenten dienen zich in te schrijven aan de KU Leuven vóór de start van de opleiding.

Kostprijs

De inschrijving bedraagt 2500 euro per opleidingsjaar. Voor eventuele vragen rond inschrijving, opleidingscheques, of educatief verlof kan men terecht bij Inge Schiepers, via ppw.continuo [at] kuleuven.be of via 016 37 77 29.

Omkadering

Doorheen de opleiding heb je als student gratis toegang tot de medische bibliotheek van het UPC KU Leuven, campus Kortenberg. Studiemateriaal wordt deels online aangeboden via de website.

Vragen?

Contacteer Bart Vandeneede

02 758 09 81

postgraduaatpat [at] gmail.com

 

Theoretische seminaries (1,5 uur/week)

In de theoretische seminaries wordt kennis gemaakt met de belangrijkste psychoanalytische auteurs (Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan,...), en kernbegrippen binnen de psychoanalytische traditie (onbewuste, overdracht, weerstand, psychische structuur,...). Aansluitend komen meer specifieke themata en stromingen aan bod (narcisme, psychose, borderline, egopsychologie, zelfpsychologie, objectrelationeel model,...) en worden auteurs in meer detail bestudeerd.

Technische seminaries (1,5 uur/week)

De technische seminaries behandelen alle aspecten mbt het instellen en handhaven van een gepast therapeutisch kader. Naast de ‘klassieke’ psychoanalytische psychotherapie wordt ook vorming gegeven over de kortdurende psychodynamische psychotherapie, psychotherapie met een focus op mentalisatie (MBT), steungevende psychotherapie, koppeltherapie en groepstherapie.

Er wordt aandacht besteed aan therapeutische procesfactoren, verschillende soorten interventies, acting-outfenomenen, etc. De evolutie van de therapeutische techniek wordt besproken aan de hand van zowel klassieke als hedendaagse teksten.

Supervisie (1 uur/week)

Studenten bespreken wekelijks in kleine groepjes (max 5 studenten) hun eigen klinische praktijk. Daarbij wordt zowel ingegaan op de detailanalyse van concrete sessies als op de evolutie van het bredere therapeutische proces. Het in psychotherapie begeleiden van (een) geschikte cliënt(en) is een basisvoorwaarde om de opleiding te kunnen starten.

Leertherapie (1,5 uur/week)

Doorheen de opleiding hebben studenten de kans om de eigen intrapsychische dynamieken en hun functioneren als therapeut te ervaren en beter te leren kennen in de groepsleertherapie.

Vragen?

bart.vandeneede [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20postgraduaat%20psychoanalytische%20psychotherapie)

02 758 09 81

 

payment options
Het postgraduaat Psychoanalytische psychotherapie van de KU Leuven

Blijf op de hoogte