Coronavirus

 • Intervisie voor huisartsen
 • Zorgaanbod volledig open
 • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
 • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Postgraduaat relatie-, familie- en systeempsychotherapie

Deze postgraduaatopleiding vormt je tot relatie-, familie-, en systeempsychotherapeut. Het is een opleiding van de KU Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) die door het centrum voor relatie- en gezinstherapie Context van het UPC KU Leuven wordt verzorgd.

De opleiding duurt vier jaar. Ze vindt plaats van september tot juni, telkens op 1 à 2 donderdagen per maand. De postgraduaatopleiding beantwoordt aan de normen van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.

 

Type evenement: 
Workshop
Prijs: 
€2 500

Programma: 

 • In lijn met de recente wettelijke regeling en met de reeds lang bestaande afspraken die gemaakt zijn in de POC, leiden we enkel klinisch psychologen, orthopedagogen en psychiaters op.
 • Onze benadering is multidisciplinair/multitheoretisch, en vindt zijn kern in het systemische denken, de transgenerationele theorie van de gehechtheid en de dialogische benadering. We integreren binnen die bredere benadering andere perspectieven, met respect voor de traditie en een open geest voor hedendaagse stromingen in de relatie- en gezinstherapie.
 • We werken vanuit een herstelgerichte visie, waarin de beleving van de gezinsleden en hun omgeving centraal staat. Niet de pathologie of de diagnose, maar de bezorgdheid en het lijden van de cliënten is het uitgangspunt van ons therapeutisch werk. Er wordt met respect geluisterd naar de cliënten, en hun verhalen worden begrepen tegen de achtergrond van de levenscyclus van hun gezin, hun krachten en hun kwetsuren.
 • Deze benadering van psychotherapie vertrekt vanuit het creëren van een dialogische context van samenwerking, waarin de competentie van het gezin erkend wordt, en de basis vormt waarop in het therapeutisch proces verder wordt gebouwd. De therapeutische relatie staat dus centraal, en de persoon van de therapeut is essentieel voor therapie. Daarom ook krijgt de persoon van de therapeut veel aandacht in onze opleiding. 
 • De opleiding is geen cursus, maar een ervaringsgericht proces met als doel therapeutisch te leren werken met koppels en gezinnen. Al wordt er ook heel wat kennisinhoud meegegeven, toch hebben de opleidingsdagen een sterk interactief karakter.

Vorm

De opleiding is een ervaringsgericht proces waarin ook de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut en het groepsgebeuren belangrijk zijn.

Inhoudelijk is er een rijk en gevarieerd aanbod:

 • theoretische seminaries, met aandacht voor bevindingen uit empirisch onderzoek
 • supervisies van eigen casussen
 • praktische oefeningen en rollenspel
 • videoanalyses van werk van 'meesters'
 • literatuurseminaries
 • persoonsgericht werk
 • groepsgericht werk
 • schrijfopdrachten (in groep en individueel)
 • jaarlijkse evolutiegesprekken (in groep en individueel)
 • een kleine, vaste groep van 15 studenten

Opleiders

Vaste staf

Gasttrainers

Toelatingsvoorwaarden

Toelating wordt beperkt tot houders van het diploma:

 • tweejarige master in de psychologie met de afstudeerrichting klinische psychologie en die tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd
 • tweejarige master in de pedagogische wetenschappen die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd en tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd
 • arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding (vanaf het tweede jaar) zijn
 • licentiaten/tweejarige masters in de psychologie of de pedagogische wetenschappen met een andere afstudeerrichting of optie dan die hierboven vermeld, kunnen mits een klinische stage van zes maanden eveneens worden toegelaten tot de opleiding

Je kan deelnemen aan deze opleiding na een selectie, die gebeurt op basis van je motivatiebrief en cv, en een selectiegesprek.
 

Wet psychotherapie

Deze opleiding volgt de wet op de psychotherapie. 
Lees meer

 

Kostprijs

2.500 euro per jaar
 

 

Inschrijven

Schrijf je in vóór 31 mei 2020.

Op vrijdag 19 juni, woensdag 24 juni, donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni 2020 worden er selectiegesprekken gepland.

Na het selectiegesprek ontvang je -indien je geselecteerd bent- de nodige informatie om officieel in te schrijven. Op 30 juni 2020 wordt er bekend gemaakt wie er is geselecteerd om aan de opleiding deel te nemen. 

Inschrijvingsformulier
 

Vragen?

info.context [at] upckuleuven.be

 

 

 

 

 

payment options
prof. Peter Rober, PhD, coördinator postgraduaat relatie-, familie- en systeempsychotherapie
Inschrijven kan tot 31 mei 2020. Selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 19 juni, woensdag 24 juni, donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni 2020.

Blijf op de hoogte