Postgraduaat relatie-, gezins- en systeempsychotherapie

Deze postgraduaatopleiding vormt je tot relatie-, gezins-, en systeempsychotherapeut. Het is een opleiding van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven die door Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven, wordt verzorgd. De postgraduaatopleiding beantwoordt aan de normen van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.

 • opleiding duurt vier jaar
 • van september tot juni
 • 20 opleidingsdagen per academiejaar (steeds op donderdagen en niet tijdens schoolvakanties) 

U kan zich registreren om deel te nemen aan één van beide infowebinars waar de opleiders en studenten uitleg geven over de opleiding:

maandag 7 maart 2022 om 19u

woensdag 9 maart 2022 om 12u

Adres: 
Congrescentrum, Campus Kortenberg, UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
België
Type evenement: 
Workshop
Prijs: 
€2 500

Programma: 

Kandidaatstelling postgraduaatopleiding (voor academiejaar 2022-2023)

 • dien online je kandidatuur in (uiterlijke deadline: zondag 24 april 2022 om 18 uur)
 • je ontvangt een bericht of en wanneer je op selectiegesprek mag komen op donderdag 28 april 2022
 • planning selectiegesprekken (duurtijd 30 minuten, locatie: UPC KU Leuven, Congrescentrum):
  • woensdag 4 mei 2022
  • vrijdag 6 mei 2022
  • dinsdag 10 mei 2022
 • je krijgt bericht of je geselecteerd bent om te starten met de opleiding op donderdag 12 mei 2022.
 • je ontvangt het nodige om officieel in te schrijven aan de KU Leuven voor academiejaar 2022-2023

Stel je kandidaat

 

Kostprijs

2.500 euro per jaar

Principes

 • In lijn met de recente wettelijke regeling en met de reeds lang bestaande afspraken die gemaakt zijn in de POC, leiden we enkel klinisch psychologen, orthopedagogen en psychiaters op.
 • Onze benadering is multidisciplinair/multitheoretisch, en vindt zijn kern in het systemische denken, de transgenerationele theorie van de gehechtheid en de dialogische benadering. We integreren binnen die bredere benadering andere perspectieven, met respect voor de traditie en een open geest voor hedendaagse stromingen in de relatie- en gezinstherapie.
 • We werken vanuit een herstelgerichte visie, waarin de beleving van de gezinsleden en hun omgeving centraal staat. Niet de pathologie of de diagnose, maar de bezorgdheid en het lijden van de cliënten is het uitgangspunt van ons therapeutisch werk. Er wordt met respect geluisterd naar de cliënten, en hun verhalen worden begrepen tegen de achtergrond van de levenscyclus van hun gezin, hun krachten en hun kwetsuren.
 • Deze benadering van psychotherapie vertrekt vanuit het creëren van een dialogische context van samenwerking, waarin de competentie van het gezin erkend wordt, en de basis vormt waarop in het therapeutisch proces verder wordt gebouwd. De therapeutische relatie staat dus centraal, en de persoon van de therapeut is essentieel voor therapie. Daarom ook krijgt de persoon van de therapeut veel aandacht in onze opleiding. 
 • De opleiding is geen cursus, maar een ervaringsgericht proces met als doel therapeutisch te leren werken met koppels en gezinnen. Al wordt er ook heel wat kennisinhoud meegegeven, toch hebben de opleidingsdagen een sterk interactief karakter.

Vorm

De opleiding is een ervaringsgericht proces waarin ook de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut en het groepsgebeuren belangrijk zijn. 
Inhoudelijk is er een rijk en gevarieerd aanbod:

 • theoretische seminaries, met aandacht voor bevindingen uit empirisch onderzoek
 • supervisies van eigen casussen
 • praktische oefeningen en rollenspel
 • videoanalyses van werk van 'meesters'
 • literatuurseminaries
 • persoonsgericht werk
 • groepsgericht werk
 • schrijfopdrachten in groep en individueel
 • jaarlijkse evolutiegesprekken in groep en individueel
 • een kleine, vaste groep van 15 studenten

Opleiders

Vaste staf en gasttrainers

Toelatingsvoorwaarden (zie ook website PPW Continuo)

Wet psychotherapie

Deze opleiding volgt de wet op de psychotherapie. 
Lees meer

Vragen?

info.context [at] upckuleuven.be

payment options
prof. Peter Rober, PhD, coördinator postgraduaat relatie-, familie- en systeempsychotherapie
Kandidaat stellen vóór 24 april 2022 om 18 uur. Selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 4 mei 2022, vrijdag 6 mei 2022 en dinsdag 10 mei 2022.

Blijf op de hoogte