Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Shared Decision Making

do 4 maart 2021 (19.00)

Het gespreksmodel voor de psychiatrie?

Derde van vier vormingsavonden voor artsen en paramedici in het academiejaar 2020-2021. 
Lezingen door prof. dr. Joris Vandenberghe, psychiater en prof. dr. Chantal Van Audenhove, LUCAS KU Leuven.

 

Type evenement: 
Webinar, Permanente vorming Psychiatrie
Prijs: 
€0

Programma: 

Shared Decision Making is een gespreksmodel dat geschikt is bij waardegevoelige beslissingen en past binnen de visie op persoonsgerichte zorg. Om tal van redenen krijgt dat model in Vlaanderen geen
vaste voet aan de grond. Hoe kunnen we die hinderpalen uit de weg ruimen? En wat zijn de mogelijkheden voor de toepassing van dat model in de geestelijke gezondheidszorg?

Kan Shared Decision Making aangewend worden bij mensen met verminderde wils- of beslissingsbekwaamheid, bv. door een acuut psychiatrisch ziektebeeld. Mogelijk biedt Substitute Decision Making een uitweg en moet iemand anders in hun plaats beslissen of hen vertegenwoordigen. Een andere mogelijkheid is Supported Decision Making, waarbij de patiënt juist ondersteund wordt in zijn ‘restbekwaamheid’
en eigen beslissingsproces. Maar hoe gaat dat dan in tijden van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid?
 

19.25 – Welkom prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts

19.30 – Shared Decision Making, het gespreksmodel voor de psychiatrie?
prof. dr. Chantal Van Audenhove, LUCAS - KU Leuven
prof. dr. Joris Vandenberghe, psychiater

21.00 –  Slot
 

Livestreaming

Aan deze vormingsavond kan je deelnemen via livestreaming. Na inschrijving en kort voor de livestreaming ontvang je een Zoom-link. 

Inschrijven verplicht

Deelname aan deze vormingsavond is beperkt tot zorgverleners. De deelname is gratis, inschrijven verplicht. 

Accreditering

Accreditering ethiek is aangevraagd. 
Je accrediteringsregistratie voor het RIZIV gebeurt op basis van de tijdsduur van je Zoom-deelname. 

Vragen? 

carine.verbiest [at] upckuleuven.be


Permanente vorming Psychiatrie - programma 2020-2021

 

payment options
Shared Decision Making - Permanente Vorming UPC KU Leuven

Blijf op de hoogte