Therapeutisch werken met verlies en rouw, een systemisch perspectief

di 18 september 2018 (09.30 tot 16.30)
di 16 oktober 2018 (09.30 tot 16.30)
di 13 november 2018 (09.30 tot 16.30)
di 22 januari 2019 (09.30 tot 16.30)
di 19 februari 2019 (09.30 tot 16.30)
di 19 maart 2019 (09.30 tot 16.30)
di 2 april 2019 (09.30 tot 16.30)
di 30 april 2019 (09.30 tot 16.30)

Jaaropleiding

september 2018 - april 2019

8 dinsdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

Tijdens de acht opleidingsdagen staat de praktijk van het therapeutisch werken met verlies en rouw centraal. Vertrekkend vanuit een theoretisch kader wordt telkens de brug gemaakt naar concrete casuïstiek. Psycholoog en relatie- en gezinstherapeut An Hooghe is bij alle opleidingsdagen aanwezig en waarborgt op die manier de continuïteit in de opleiding.

Vragen?
Toelatingsvoorwaarden? 

an.hooghe [at] upckuleuven.be

 

Type evenement: 
Workshop
Prijs: 
€800

Programma: 

 

Dag 1

dinsdag 18 september 2018
Nieuwe inzichten in rouw en rouwtherapie
An Hooghe

Wat weten we vandaag over hoe mensen omgaan met het verlies van een geliefde? Wat zijn huidige accenten in de recente rouwliteratuur? Hoe verlopen (gezonde) rouwprocessen? Wanneer worden rouwprocessen als problematisch beschouwd? Wanneer is professionele hulp aangewezen?

Dag 2

dinsdag 16 oktober 2018
Een systemische kijk op rouw en verlies
An Hooghe

Wat is de impact van verlies op koppels en gezinnen? Hoe kunnen we gebruik maken van de steunbronnen in de omgeving in het rouwproces? Hoe kunnen we gezinsleden verbinden na het verlies? Hoe kunnen wij, als hulpverleners, de veerkracht van ieder gezinslid stimuleren en bevorderen?

Dag 3

dinsdag 13 november 2018
De complexiteit van spreken en luisteren over/naar verhalen van verlies en rouw
An Hooghe

Rouwgevoelens uiten kan belangrijk zijn in het rouwproces om te verbinden met anderen. We kijken vanuit een dialogisch kader naar de complexiteit van dit spreken en ook van het luisteren naar verhalen van verlies en rouw.

Dag 4

dinsdag 22 januari 2019
Liefde na het verlies van een kind
Lieven Migerode

Het verlies van een kind treft iedere ouder en heeft voor velen ook een impact op de partnerrelatie. Hoe kunnen we aandachtig zijn voor de relationele thema’s in het rouwproces? Hoe kunnen partners (opnieuw) contact met elkaar vinden in hun rouwproces na het verlies van een kind?

Dag 5

dinsdag 19 februari 2019
Hoe  verhouden palliatieve zorg en rouw zich tot van elkaar?
Walter Rombouts

Recent onderzoek geeft aan dat de communicatie tijdens de palliatieve fase cruciaal is voor de levenskwaliteit van nabestaanden. Hoe kan je die communicatie bevorderen, en hoe kan je gezinnen daarin ondersteunen?

Dag 6

dinsdag 19 maart 2019
Praten over rouw en verlies in gezinstherapie
Peter Rober

In deze praktijkgerichte workshop wordt aan de hand van video's van sessies (Engelstalig zonder ondertitels) over gezinstherapie bij rouw en verlies gesproken. Het kind is daarbij het uitgangspunt, maar de blik zal onmiddellijk verbreed worden om het hele gezin in ogenschouw te nemen.

Dag 7

dinsdag 02 april 2019
Ouderen en rouw
Luc Van de Ven

Bij het ouder worden is verlies een centraal thema. Het overlijden van de partner is als het ware het prototype van verlies, met in vele gevallen een grote impact, niet alleen  bij  de  overlevende partner maar ook bij kinderen en kleinkinderen. Dat houdt tal van uitdagingen in, met ook kansen tot een vernieuwde verbondenheid.

Dag 8

dinsdag 30 april 2019
Intervisie, eigen casuïstiek van de deelnemers
An Hooghe & Lieven Migerode

Vragen?
Toelatingsvoorwaarden? 

an.hooghe [at] upckuleuven.be

payment options
Therapeutisch werken met verlies en rouw, een systemisch perspectief - jaaropleiding UPC KU Leuven
Schrijf je in vóór 1 juni 2018 en geniet 100 euro korting. De uiterste inschrijvingsdatum is 12 september 2018. Vragen over je inschrijving of betaling: infocontext@upckuleuven.be

Blijf op de hoogte