Transculturele geestelijke gezondheidszorg | Permanente vorming met getuigschrift

September 2024 - Juni 2025 | Permanente vorming met getuigschrift door de Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen & Faculteit GeneeskundeKU Leuven | jaaropleiding met 18 lesdagen

 

 

Type evenement: 
Intensieve training of opleiding
Prijs: 
€2 800

Programma: 

Onze samenleving is superdivers en in beweging: een kruispunt van talen en culturen. Migratie is geen ongekend of verwaarloosbaar aspect meer, maar een voelbaar gegeven in ons samenleven. Elke hulpverlener komt in contact met de vele verschillende aspecten van diversiteit, en het adequaat omgaan met die culturele diversiteit in geestelijke gezondheidszorg stelt hulpverleners soms voor complexe uitdagingen. Hoe ga ik om met culturele vormen van ziekte-ervaring? Wat zijn methodieken voor valide transculturele diagnostiek of interculturele communicatie? Hoe een toegankelijke, afgestemde behandelaanbod bieden, en hoe om te gaan met culturele, sociale en maatschappelijke verschillen in de hulpverleningsrelatie zelf?

In deze interfacultaire opleiding verwerf je een grondig inzicht in actuele visies en methodieken in transculturele geestelijke gezondheidszorg en verwerf je als hulpverlener vaardigheden voor het vormgeven aan adequate cultuurresponsieve zorg.

Doelstelling

In deze eenjarige opleiding verwerf je een breed wetenschappelijk, multidisciplinair denkkader met basisinhouden uit de culturele psychiatrie en psychotherapie, culturele psychologie, medische antropologie en sociologie. De docenten integreren benaderingen en methodieken van transculturele zorg binnen verschillende disciplinaire perspectieven en therapeutische basisoriëntaties. Zo ontwikkel je concrete handvatten in het werken met culturele en maatschappelijke dimensies in transculturele zorg, en leer je in individuele supervisie deze vaardigheden toepassen in je eigen hulpverleningspraktijk.

Inhoud

In achttien opleidingsdagen worden de volgende thema’s uitgewerkt.

 • Culturele ideeën over zelf, emotie & lichaam
 • Culturele vormen van ziekte-ervaring, symptoomexpressie, verklaringsmodellen & copingstrategieën
 • Ontworteling, herworteling & métissage • Structurele competentie & omgaan met maatschappelijke dimensies in de zorgrelaties
 • Reflexiviteit en positionering als hulpverlener
 • Gezinsrelaties & gezinsontwikkelingsfasen in cultureel perspectief
 • Gender & seksuele ontwikkeling in cultureel perspectief
 • Werken met religie, spiritualiteit & zingeving
 • Werken met tolken & intercultureel bemiddelaars Transculturele diagnostiek, culturele formulering & culturele consultatie
 • Werken met vluchtelingen
 • Cultuur & rouw, trauma & psychose
 • Narratieve, collaboratieve, community-based & non-verbale methodieken

Doorheen het programma participeren deelnemers aan individuele supervisie met casusmateriaal uit eigen, actuele klinische praktijk. Elke deelnemer brengt tweemaal een eigen casuïstiek in supervisie.

Partnerschap

De vorming gaat uit van een partnerschap tussen de Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen (Transculturele Trauma-zorg aan Vluchtelingen, facultair praktijkcentrum PraxisP (prof. dr. Lucia De Haene) van de KU Leuven, de Faculteit Geneeskunde (prof. dr. Filip Bouckaert) van de KU Leuven, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost en het interfacultair expertisenetwerk Transculturele Trauma-zorg KU Leuven.

Met het interfacultaire Expertisenetwerk Transculturele Traumazorg bouwen twee KU Leuvenpartners aan een antwoord op de nood aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke inbedding voor vluchtelingen: het Team Transculturele Traumazorg aan Vluchtelingen PraxisP aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Doelpubliek

Deze opleiding richt zich tot hulpverleners in een zorgfunctie.

 • Je bent psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut, psychiater, huisarts, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegkundige, criminoloog of seksuoloog in jeugd- en/of volwassenenhulpverlening.
 • In je praktijk werk je rond thema’s van migratie en diversiteit of wil je die thema’s verder ontwikkelen.
 • Om toegelaten te worden dien je minimaal te beschikken over een bachelor-diploma en heb je minimaal 2 jaar professionele ervaring, met minimum 1 dag/week huidige betrokkenheid in hulpverleningspraktijk met cliëntsystemen.

Didactisch team

De opleiding wordt gecoördineerd door een vast team van docenten:

 • prof. dr. Lucia De Haene | Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen KU Leuven, Paso UPC KU Leuven en PraxisP
 • Lies Missotten, PhD | Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen KU Leuven, Paso UPC KU Leuven en PraxisP
 • dr. Jakob Versteele, kinder- & jeugdpsychiater | Paso UPC KU Leuven en PraxisP
 • Redouane Ben Driss | CGG Vlaams-Brabant Oost
 • Christiaan Noorduin | CGG Vlaams-Brabant Oost

Naast dit vaste docententeam zijn ook experts van de faculteiten Geneeskunde en Psychologie & Pedagogische Wetenschappen KU Leuven, alsook collega’s verbonden aan UGent, UAntwerpen en VUB betrokken als docent.

Opleidingsdagen

De opleiding loopt van eind september tot begin juni. De opleiding duurt één academiejaar, met 18 opleidingsdagen op dinsdagen en donderdagen, telkens van 9.30 - 16.30 uur.

Locatie

De opleidingen vinden plaats in Huis Jeanne Devos, Leopold Vanderkelenstraat 32 in 3000 Leuven. In dat gebouw is ook het praktijkcentrum PraxisP van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven gevestigd.

Deelnameprijs

Voor het academiejaar 2024-2025 bedraagt het inschrijvingsgeld 2.800 euro.

De opleiding is erkend voor financiële steun via de KMO-portefeuille.

Inschrijven

Stel je kandidaat en bezorg je cv en motivatiebrief voor 21 mei 2024, via het applicatieformulier.

Applicatieformulier

Er vindt een selectie plaats wegens het grote aantal kandidaten en de maximumcapaciteit van de opleiding. Na toelating schrijf je je in als student van de KU Leuven.

Lees alle info op ppw.kuleuven.be

Lees de brochure van deze opleiding

 

payment options
banner_algemeen_transculturele_-_kopie_3x4.jpg
Dit is een Permanente vorming met getuigschrift van de KU Leuven. Kandideren om deel te nemen kan tot 21 mei 2024.

Blijf op de hoogte