Twintigdaagse Open Dialogue foundation training 2024-2025

ma 22 april 2024 (08.30) tot vr 24 januari 2025 (17.00)

Twintig trainingsdagen gespreid over een jaar, waarin je leert hoe je bij een psychiatrische hulpvraag alle betrokkenen samenbrengt in een open en verbindende dialoog, om samen verder te kunnen.

 

Type evenement: 
Intensieve training of opleiding
Prijs: 
€4 200

Programma: 

Een unieke kans voor jou en je organisatie: neem deel aan de intensieve twintigdaagse Open Dialogue foundation training. Daarin leer én oefen je hoe je bij een psychiatrische hulpvraag alle betrokkenen samenbrengt in een open en verbindende dialoog, om samen verder te kunnen.

 • je neemt deel als hulpverlener of ervaringswerker in de ggz
 • je neemt bij voorkeur deel in duo, als collega's of vanuit een bestaande samenwerking
 • de opleiding duurt twintig trainingsdagen, gespreid over een jaar
 • je krijgt les van vijf internationale Open Dialogue expert-trainers
 • de voertaal is Engels
 • je volgt de opleiding op locaties in Sint-Truiden, Kortenberg en Diepenbeek
 • na afloop ben je gewapend om deze succesvolle benadering ook in jouw zorgorganisatie uit te dragen

 

Open Dialogue

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk, zonder uitstel, verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen. In brede gesprekken met de patiënt, naasten en hulpverleners, wordt er open naar verschillende ervaringen en perspectieven geluisterd. Zo ontstaat er ruimte om samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen te zoeken.

Die bijzondere aanpak verloopt volgens een aantal principes, steunend op meer dan dertig jaar praktijkonderzoek. Voortbouwend op het pionierswerk in West-Lapland (Finland) door Jaakko Seikkula en zijn collega's, heeft Open Dialogue al heel wat navolging gekregen in andere Europese regio's, rond diverse doelgroepen. Daarbij worden ook ervaringswerkers mee betrokken als evenwaardige co-facilitators, zowel in de internationale Open Dialogue-opleidingen als in de ruimere praktijkontwikkeling.

Ook Vlaanderen (en België) blijft hierin niet achter. Vanuit de praktijk zelf in Vlaanderen groeit de interesse en de ambitie om met Open Dialogue op weg te gaan en hierover ideeën uit te wisselen. Diverse teams verdiepen zich al enkele jaren in de Open Dialogue-principes, gedreven op een gezamenlijke weg: situatie per situatie, zoveel mogelijk met vereende krachten Open Dialogue-praktijken leren waarmaken.

Deze internationale Open Dialogue foundation training wordt voor de vierde keer in Vlaanderen georganiseerd. Na reeksen in West- en Oost-Vlaanderen vindt deze opleiding nu plaats in Limburg en Leuven.

Website Open Dialogue

 

Programma

Wat er aan bod komt

 • kennismaking met je medecursisten
 • introductie in de zorgwerking in West-Lapland
 • zeven basisprincipes van Open Dialogue
 • de praktijk van het reflecteren
 • het werk van Tom Andersen en een korte familiegeschiedenis, inclusief het gebruik van sociale netwerkkaarten en positieve connotatie/reframing
 • de twaalf elementen van de dialogische praktijk en de praktijk van netwerkbijeenkomsten, inclusief rollenspellen
 • filosofische aspecten van de dialogische praktijk en concrete praktijkontwikkeling
 • sessies rond family of origin
 • het gebruik van circulaire vragen
 • je vaardigheid om netwerkbijeenkomsten te faciliteren (elke opleidingsdag oefeningen)
 • het gebruik van metacommunicatie en anticiperende vragen stellen tijdens netwerkbijeenkomsten
 • familiegeheimen
 • negatieve gevoelens communiceren
 • wat je doet bij moeilijk verlopende netwerkbijeenkomsten
 • werken met crisis en risicotaxatie
 • implementatievraagstukken

 

 


7 kernprincipes van Open Dialogue

 

Praktijkgericht

De opleiding is sterk praktijkgericht. Je krijgt een theoretische basis mee en leert specifieke vaardigheden aan, maar de kern vormt de dialoog en co-creatie die je aangaat met je mededeelnemers aan de opleiding, en de manier waarop je reflecteert over de methodiek en elkaars bijdragen. Open Dialogue is een embodied practice en daarom is het belangrijk dat deelnemers zowel emotioneel als reflectief het trainingsproces willen doorleven.

De trainingsdagen bestaan uit een mix van oefeningen, rollenspellen, presentaties, hand-outs en discussies. Na elk trainingsblok krijg je lectuur mee, die inspeelt op wat je hebt geleerd. De praktijk komt dus vóór de theorie. Het gaat om online tijdschriftartikels en één verplicht boek.

De opleiders maken gebruik van een afgeschermde ruimte op de website van Open Dialogue. Daarin kan je met je medecursisten en trainers communiceren en informatie uitwisselen.


Verloop van een Open Dialogue-netwerkbijeenkomst

 

Trainers

 • Nick Putman, psychotherapeut en gecertificeerd trainer Open Dialogue, Verenigd Koninkrijk
 • Anni Haase, psycholoog, psychotherapeut en gecertificeerd trainer Open Dialogue, Finland
 • Richard Armitage, psycholoog, gezinstherapeut en gecertificeerd trainer Open Dialogue, Denemarken  
 • Petra Hohn, verpleegkundige en netwerktherapeut en gecertificeerd trainer Open Dialogue, Zweden
 • Kari Valtanen, kinder- en adolescentpsychiater, gezinstherapeut en gecertificeerd trainer Open Dialogue, Finland

Waar en wanneer

voorjaar 2024 | locatie: Asster, Zorgcampus Melveren
Melveren-centrum 111, 3800 Sint-Truiden
route

 • 22 en 23 april
 • 29, 30 en 31 mei
 • 26, 27 en 28 juni


najaar 2024 | locatie: Congrescentrum UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
route

 • 25, 26 en 27 september
 • 6, 7 en 8 november
 • 11, 12 en 13 december
   

winter 2025 | locatie: UCLL Conférence-gebouw
Wetenschapspark 21, 3590 Diepenbeek
route

 • 22, 23 en 24 januari


Elke opleidingsdag vindt plaats van 8.30 tot 17.00 uur.  
 

Deelname met trainingspartner aanbevolen

De organisatoren bevelen aan om in te schrijven samen met een partner uit je organisatie of je netwerk. Voor veel oefenstof én Open Dialogue-praktijkontwikkeling heb je immers minstens één trainingspartner nodig.  

Inschrijven en deelnameprijs

 • per deelnemer voor de twintig opleidingsdagen, inclusief broodjeslunch en koffie: 4.200 euro
 • schrijf je in via e-mail vóór 1 februari 2024 met vermelding van 
  • je voornaam en naam 
  • je organisatie of team 
  • je rol in je organisatie of team
  • je telefoonnummer
  • je persoonlijke motivatie om deel te nemen aan de training
 • de organisatoren maken een finale selectie uit de kandidaten op 22 december 2023
  pas na je selectie ontvang je de betalingsmodaliteiten
 • medewerker Asster?
  • je kan deelnemen zonder te betalen, de verrekening gebeurt intern 
  • stem vooraleer je inschrijft je deelname af met je leidinggevende
 • medewerker Z.org KU Leuven? 
  • je kan deelnemen zonder te betalen, de verrekening gebeurt intern
  • stem vooraleer je inschrijft je deelname af met je leidinggevende

dag.van.wetter [at] psyche.be (subject: Inschrijving%20twintigdaagse%20Open%20Dialogue%20foundation%20training%202024-2025, body: Beste%20Dag%2C%0A%0AGraag%20stel%20ik%20me%20kandidaat%20om%20deel%20te%20nemen%20aan%20de%20twintigdaagse%20Open%20Dialogue%20foundation%20training%202024-2025.%0A%0Amijn%20voornaam%20en%20naam%3A%0A%0Amijn%20team%20en%20of%20organisatie%3A%0A%0Amijn%20rol%20in%20mijn%20team%20of%20organisatie%3A%0A%0Amijn%20telefoonnummer%3A%0A%0Amijn%20persoonlijke%20motivatie%20om%20deel%20te%20nemen%20aan%20de%20training%3A%0A%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A%0A) (Schrijf je in per e-mail    )

 

Wetenschappelijk onderzoek UCLL

Vanuit UCLL, onderzoekscentrum Health Innovation, wordt er ingezet op praktijkgericht onderzoek rond Open Dialogue en de verdere praktijkontwikkeling in de regio Leuven-Limburg.

Vragen?

dag.van.wetter [at] psyche.be (subject: Vraag%20opleiding%20Open%20Dialogue)

 


 

Organisatie 

De organisatie van deze Open Dialogue foundation trainingsdagen is een samenwerking van het UPC KU Leuven, Asster Sint-Truiden, hogeschool UCLL en Psyche

 

payment options
Puzzelmannetjes in gesprek | Campagnebeeld Open Dialogue | Intensieve training
Schrijf je in vóór 1 februari 2024.

Blijf op de hoogte