Behandel- en preventieprogramma burn-out

In dit therapieprogramma kan je terecht als je een diagnose burn-out kreeg van je huisarts, psychiater of psycholoog. Het gaat om een wetenschappelijk verantwoord programmapakket, gestoeld op gedragstherapie. Je volgt daarin tien sessies van anderhalf uur (met pauze).  

Programma  

Het behandelprogramma bevordert je recuperatie van je burn-out. Vervolgens ga je erin na welke risicofactoren er bestaan bij jezelf, op persoonlijk vlak, en op je werk. Daarmee ga je aan de slag zodat je sterk de toekomst tegemoet gaat en niet hervalt.

Modules

  1. Diagnostiek via de Burn-out Assessment Tool (BAT)
  2. Recuperatie: slaapherstel en gezond dagritme
  3. Identificatie en remediëring van persoonlijke en organisatorische risicofactoren
  4. Evaluatie en coaching na graduele werkhervatting
  5. Nameting met de BAT

Therapeut

Gerrit Belis, psycholoog en psychotherapeut

Aanmelden

gerrit.belis [at] upckuleuven.be

0460 97 55 56

 

extreme moeheid