Ziekenhuismedicatie

Wat breng je mee bij opname of dagbehandeling?

Het is belangrijk dat je zorgverleners op de hoogte zijn van de medicatie die je thuis inneemt. Breng daarom alle medicatie die je inneemt mee (al of niet op voorschrift, ook druppels, puffers, zalven, spuiten, vitaminen, kruiden, enzovoort en ook geneesmiddelen die je minder frequent of sporadisch gebruikt) ofwel je volledige medicatieschema (naam, dosis, toedieininsweg, hoeveel per dag en tijdstip inname).

Ben je allergisch aan bepaalde medicatie of producten? Bijvoorbeeld penicillines, latex of ontsmettingsmiddelen zoals jodium? Laat dit zo snel mogelijk weten aan je behandelend arts of een verpleegkundige van je afdeling.

Tijdens je opname

Tijdens je opname voorziet het ziekenhuis jouw medicatie.

Ander merk
Het is mogelijk dat je medicatie er anders uitziet. Bijvoorbeeld indien het ziekenhuis een generisch geneesmiddel gebruikt in de plaats van het referentiegeneesmiddel (origineel merk) dat jij gebruikt, of omgekeerd. Een dergelijke wijziging gebeurt steeds met de grootste zorg. Indien je tijdens je opname een geneesmiddel niet (her)kent, aarzel dan niet om uitleg te vragen aan de arts of verpleegkundige van je afdeling.

Ander schema
Het is ook mogelijk dat de behandelend arts op je afdeling je medicatieschema wijzigt. Hij informeert je hierover. Aarzel niet om vragen te stellen.

Medicatieschema bij ontslag
Vraag je medicatieschema op bij ontslag uit het ziekenhuis. Het schema helpt je om je medicatie thuis op de juiste manier in te nemen. Vraag zo nodig ook om uitleg. Bij ontslag wordt er maximaal overgeschakeld op je vertrouwde thuismedicatie. Maar let erop als je schema toch is gewijzigd, en val niet terug op je oud schema uit gewoonte.

Look-alike en sound-alike
Op een medicatieschema staat bij sommige geneesmiddelen de vermelding look-alike of sound-alike.

Look-alike geneesmiddelen lijken in vorm, grootte en kleur op elkaar. Of het zijn geneesmiddelen waarvan verschillende concentraties beschikbaar zijn.
Sound-alike geneesmiddelen hebben een gelijkklinkende naam.

Geneesmiddelen die op elkaar lijken kunnen per ongeluk verwisseld worden. Een extra vermelding verhoogt de aandacht van zorgverleners bij het toedienen.

Medicatie mee naar huis

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je vaak medicatie mee waarmee je de eerste dagen thuis verder kan. Zo heb je nog even tijd om nieuwe medicatie te halen bij je apotheek.

Mogelijks ziet de medicatie er anders uit dan je gewoon bent. Aarzel niet om uitleg te vragen aan je behandelende arts of verpleegkundige in het ziekenhuis. Thuis kan je bij je apotheker of huisarts terecht met vragen.
 

Tips voor thuis

Neem je medicatie zoals voorgeschreven door je arts

  • raadpleeg steeds je medicatieschema
  • koppel het nemen van medicatie aan een dagelijkse activiteit, zoals je ontbijt, middageten, avondeten, het wassen en aankleden
  • breng een geheugensteuntje aan op je kalender en duidt het dagelijks aan als je je medicatie hebt genomen
  • vraag indien nodig aan een familielid om je te helpen herinneren of gebruik een geheugensteuntje, bvijvoorbeeld een alarm
  • leg je medicatie op een zichtbare plaats, zodat je er beter aan wordt herinnerd, bijvoorbeeld op de keukentafel of naast je koffiezetapparaat.
  • vraag hulp aan familie of een thuisverpleegkundige als je medicatie innemen moeilijk verloopt
  • gebruik een medicatiedoos als je meerdere geneesmiddelen moet innemen of moeite hebt om te onthouden wanneer je wat moet innemen. Er bestaan verschillende modellen. Vraag raad aan je apotheker of huisarts