Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Raadplegingen per telefoon of videochat
  • Aangepast opname- en therapieaanbod
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Coronavirus

Aangepast zorgaanbod | Versoepeling coronamaatregelen

15 mei 2020
De nationale veiligheidsraad laat met mondjesmaat versoepelingen van de coronamaatregelen toe. Ook het UPC KU Leuven, waar het zorgaanbod tijdelijk is aangepast, evolueert voorzichtig naar een ‘nieuw normaal’. Op maandag 11 mei werd de ambulante zorg beperkt heropgestart, al blijven zorgcontacten via telefoon of videochat de norm. Een aantal veiligheidsmaatregelen, die de mobiliteit van patiënten inperken, versoepelen vanaf maandag 18 mei.

Noodnummer voor huisartsen

Overleg met psychiater

Noodnummer | overleg huisarts met psychiater 

Als huisarts kan je steeds terecht bij een psychiater om een casus te bespreken en advies in te winnen.


Kinderen en jongeren -18 jaar

016 34 38 21

maandag – vrijdag
9.00 – 12.00 en 13.30 - 17.00 uur


Volwassenen 18-65 jaar

016 34 87 28

Bel tussen 9.00 en 12.00 uur.
We noteren je vraag.
Een psychiater belt je dezelfde dag terug


Ouderen +65 jaar

016 34 80 05

Bel tussen 9.00 en 12.00 uur.
We noteren je vraag.
Een ouderenpsychiater belt je dezelfde dag terug.

Kinderen en jongeren -18 jaar

Hulplijn kinder- en jeugdpsychiatrie

Als jongere, ouder of hulpverlener kan je op de hulplijn terecht met je zorgvraag.

  • kinder- en jeugdpsychiatrische moeilijkheden die al langer bestaan maar nu extra belastend zijn omwille van de beperkingen die de coronapandemie ons oplegt
  • psychische problemen ontstaan door de coronapandemie zoals angst, depressie, stressreacties of ongewone rouwreacties

016 34 38 21

maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 en 13.30 – 17.00 uur
enkel zorgvragen uit de provincie Vlaams-Brabant
De hulpverlening gebeurt via telefoon- en videoconsultaties.

Raadpleging via telefoon of videochat

Raadplegingen kinderen en jongeren -18 jaar

ADHD, angst, autisme, bipolaire stoornis, depressie - burn-out, eetstoornissen, OCS – dwang, ontwikkelingsstoornissen, psychose, tics en gilles de la tourette

beperkt open | via tele-raadpleging

016 34 38 21

maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 en 13.30 - 17.00 uur

 

Opname en dagbehandeling | aangepast zorgaanbod

Opname en dagbehandeling kinderen en jongeren -18 jaar
 

crisiszorg kinderen en jonge tieners | Vleugel K, campus Gasthuisberg | 4- 14 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

crisiszorg jongeren | Beaufort, campus Kortenberg | 14-18 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

forensische crisiszorg jongeren | Beaufort campus Kortenberg | 12-18 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

kortverblijf kinderen | Vleugel K, campus Gasthuisberg | 5-12 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

kortverblijf jonge tieners | Vleugel K, campus Gasthuisberg | 12-14 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

kortverblijf jongeren | Beaufort, campus Kortenberg | 14-18 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

therapeutisch verblijf kinderen en jonge tieners | Vleugel K, campus Gasthuisberg | 5-14 jaar
gesloten | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis

therapeutisch verblijf jongeren | De Kade campus Kortenberg | 14-18 jaar
gesloten | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis

forensisch-therapeutisch verblijf jongeren | Fordulas campus Kortenberg | 12-18 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

dagbehandeling baby's - peuters | Vleugel K, campus Gasthuisberg | kleine K - 0-3 jaar
gesloten | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis

dagbehandeling kleuters | Vleugel K, campus Gasthuisberg | kleine K - 4-6 jaar
gesloten | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis

dagbehandeling kinderen - jongeren | Vleugel K, campus Gasthuisberg | 10-18 jaar
open | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis is mogelijk

 

Mobiele zorg en liaison | beperkt open | via telefoon of videochat

Mobiele zorg en liaison kinderen en jongeren 


revalidatie autisme met gedragsproblemen | Gauzz 6 -25 jaar
beperkt open | via tele-raadpleging

 


               

Therapeutisch verlof in weekend

Opgenomen kinderen of jongeren kunnen om de twee weken op therapeutisch verlofweekend naar hun thuis, in overleg met het zorgteam. De versoepeling gaat in vanaf 23 mei. Daarbij gelden enkele strikte thuismaatregelen.

Volwassenen 18-65 jaar

Raadpleging via telefoon of videochat

Raadplegingen volwassenen 18-65 jaar

open | via telefoon of videochat


Alle raadplegingen voor volwassenen 18-65 jaar blijven open. Ze gebeuren hoofdzakelijk per telefoon of videochat. Een raadpleging in het ziekenhuis is enkel nog mogelijk na goedkeuring door de supervisor van de raadpleging.

Uitzonderingen
Intakeraadpleging CVS | gesloten
Diagnostische raadpleging ADHD | gesloten
Diagnostische raadpleging autisme (Atmosfeer) | gesloten


Overzicht alle raadplegingen

Algemene raadpleging voor volwassenen zonder afspraak

 

Opname en dagbehandeling | aangepast zorgaanbod

 

Opname en dagbehandeling volwassenen 18-65 jaar


spoedinterventie | EPSI - psychiatrische spoedinterventie
open | focus op korte observaties in directe opvolging na spoed | geïntegreerde werking met Mobiel Crisisteam

crisiszorg volwassenen | Crisisinterventiecentrum
open voor opname, dagbehandeling gestopt | verhuisd naar campus Kortenberg

intensieve psychiatrische zorg | afdeling Agnes, campus Kortenberg
open

psychose jonge volwassenen | afdeling Joris, campus Kortenberg
open voor opname, dagbehandeling gestopt

zorg langdurige psychose | afdeling Monica, campus Kortenberg
open voor opname, dagbehandeling gestopt: vervangend zorgaanbod met individuele tele-opvolging

psychose en bipolaire stoornis - dagbehandeling | afdeling Rita, campus Kortenberg
dagbehandeling gestopt | vervangend zorgaanbod met individuele tele-opvolging en groepstherapie via videochat (Zoom)

depressie en bipolaire stoornis | afdeling Anna
open voor opname, dagbehandeling gestopt | crisisopnames indien nodig

persoonlijkheidsstoornissen - diagnostiek en kortdurende behandeling | afdeling Lodewijk, campus Kortenberg
open voor dringende opname, dagbehandeling gestopt | niet-dringende opnames voor diagnostiek worden uitgesteld

persoonlijkheidsmoeilijkheden - klinische psychotherapie | afdeling Klipp, campus Kortenberg
open voor opname | dagbehandeling gestopt: vervangend zorgaanbod met individuele tele-opvolging

persoonlijkheidsstoornissen - gedragstherapie | afdeling De Weg, campus Kortenberg
dagbehandeling open | groepstherapie (vaardigheidstraining) via videochat (Zoom)

activiteiten en ontmoeting | afdeling Maarten, campus Kortenberg
dagbehandeling gestopt | vervangend zorgaanbod met individuele tele-opvolging

psychische met lichamelijke aandoeningen | Mind-Body-Unit, campus Gasthuisberg
open voor opname en dagbehandeling | verhuisd naar zone geel, 4e verdieping

eetstoornissen | Mind-Body-Unit, campus Gasthuisberg
open voor opname en dagbehandeling | verhuisd naar zone geel, 4e verdieping

verslaving | afdeling Franciscus, campus Kortenberg
dagbehandeling gestopt | vervangend zorgaanbod met individuele tele-opvolging en groepstherapie via videochat (Zoom)

 

Mobiele zorg | aangepast zorgaanbod

Mobiele zorg volwassenen 18-65 jaar

 

mobiele crisiszorg | Mobiel Crisis Team Leuven
open met beperkte huisbezoeken| geïntegreerd werking met EPSI  

mobiele zorg psychose | Vrint
open met beperkte huisbezoeken | fysieke afspraak zo nodig

mobiele zorg persoonlijkheidsstoornissen | Onderweg
open met beperkte huisbezoeken | fysieke afspraak zo nodig

mobiele zorg langdurige psychische kwetsbaarheid | Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren
open met beperkte huisbezoeken | fysieke afspraak zo nodig

 

Ouderen +65 jaar

Raadplegingen | beperkt open | via telefoon of videochat

Raadplegingen ouderen +65 jaar

beperkt open | via tele-raadpleging

Alle raadplegingen binnen de dienst ouderenpsychiatrie blijven open, zij het via tele-raadpleging.

Bekijk overzicht raadplegingen

 

Liaison | geriatrie UZ Leuven en Woonzorgnet-Dijleland | open

Liaison ouderen +65 jaar

 

liaison ouderen | open

De afdelingen geriatrie van UZ Leuven op campus Gasthuisberg en Pellenberg kunnen blijven beroep doen op het liaisonzorgteam voor ouderenpsychiatrie van het UPC KU Leuven.

Lees alle info over liasion ouderen

 

liaison Woonzorgnet-Dijleland | open

De liaisonraadplegingen ouderenpsychiatrie door het UPC KU Leuven in Woonzorgnet-Dijleland blijven open. 

Opname en dagbehandeling | aangepast zorgaanbod

Opname en dagbehandeling ouderen +65 jaar

 

crisiszorg ouderen
Crisisinterventiecentrum | verhuisd naar campus Kortenberg

geheugenproblemen - acute zorg
afdeling Cognitieve aandoeningen | verhuisd naar campus Kortenberg

geheugenproblemen en jongdementie - diagnose
afdeling Cognitieve aandoeningen | verhuisd naar campus Kortenberg

dementie met gedragsmoeilijkheden
afdeling Lutgardis | open met indicatieverbreding cognitieve aandoeningen

dementie met lichamelijke aandoeningen
afdeling André | open met indicatieverbreding cognitieve aandoeningen

psychiatrische met lichamelijke aandoeningen
afdeling Elisabeth | open

psychiatrische aandoeningen
afdeling Goedele | open

dagbehandeling psychiatrische problemen
Dagkliniek ouderenpsychiatrie | gesloten | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis

dagbehandeling psychiatrische met lichamelijke problemen
Dagkliniek geriatrie-ouderenpyschiatrie | gesloten | individueel tele-zorgplan voor patiënten thuis


 

Raadpleging zonder afspraak

Per telefoon | volwassenen 18-65 jaar

Raadpleging zonder afspraak

Per telefoon

De algemene vrije raadpleging voor volwassenen (18-65 jaar) wordt tijdelijk anders georganiseerd. 
Je kan de betrokken artsen telefonisch raadplegen, tijdens de gebruikelijke uren op dinsdag (10-11), woensdag (9.30-10.30) en donderdag (13-14).

02 758 16 77

Lees alle info over de vrije raadpleging

 

Beperkt bezoek mogelijk

Bezoekregeling

Er is beperkt bezoek toegelaten in de afdelingen van het UPC KU Leuven op campus Gasthuisberg en Kortenberg. 

Kinderen en jongeren -18 jaar

Kinderen of jongeren kunnen een keer per dag bezoek ontvangen van hun ouders of voogd. Dat gebeurt in afspraak met de zorgverleners van de afdeling. 

Volwassenen 18-65 jaar campus Kortenberg

Er is beperkt bezoek mogelijk op de afdelingen van de dienst volwassenenpsychiatrie op campus Kortenberg. Elke patiënt kan één vaste bezoeker per week ontvangen. De bezoeker komt op afspraak, na goedkeuring door de superviserend arts van de afdeling.

Nieuwe regeling vanaf 2 juni 2020: elke patiënt kan maximum 1 volwassen + 1 minderjarige (-16 jaar) bezoeker per week ontvangen. Het mag per bezoek iemand anders zijn uit dezelfde bubbel, gedomicilieerd op hetzelfde adres. Bijvoorbeeld de ene keer vader en zus, de andere keer moeder en broer.

Lees alle info

Ouderen +65 jaar

De huidige regeling blijft aangehouden: omdat oudere mensen een hoger gezondheidsrisico lopen bij besmetting met het coronavirus, is bezoek op de afdeling ouderenpsychiatrie nog niet toegelaten.  

Uitzonderingen

Bezoek is toegelaten van directe naasten van patiënten in een kritieke fase, in afspraak met de behandelend arts 

 

Pakket bezorgen

Bezoek is niet toegelaten. Een pakket bezorgen voor een patiënt blijft mogelijk.
 

Campus Kortenberg en campus Gasthuisberg

Er is een pakjespunt in de centrale inkomhal. Meld je daar aan.
 

Campus Lubbeek en campus Melsbroek

Meld je aan via de parlofoon.

Handhygiëne, mondmasker, thuisisolatie