Elektroconvulsietherapie klaart ernstige depressie op