Groepstherapie voor volwassenen met ADHD

Volwassenen met ADHD ervaren vaak problemen bij timemanagement, planning en organisatie, die met medicatie alleen niet verholpen worden. Ook psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.

Deze groepstherapie richt zich specifiek op problemen die je als volwassene met ADHD ervaart bij timemanagement en organisatie en planning. Daarnaast gaat ze in op emoties en gedachten die de aanpak van die problemen kunnen belemmeren.

Omdat elkaar onderling steunen en aanmoedigen heel belangrijk is in de therapie, bieden we ze aan in groep. De therapie wordt geleid door een psycholoog en is gebaseerd op het behandelprogramma van professor Mary Solanto, waarvan de positieve effecten in onderzoek zijn aangetoond.

 

Programma

1 groep = maximaal 8 deelnemers
14 sessies telkens op dinsdag van 18.00 – 20.00 uur

 1. Vrede sluiten met je diagnose en je inzetten voor groei
 2. Timemanagement: tijdsbesef en planning
 3. Timemanagement: taken handelbaar maken en jezelf belonen
 4. Timemanagement: prioriteiten stellen en to-do-lijsten
 5. Timemanagement: emotionele obstakels overwinnen (1)
 6. Timemanagement: emotionele obstakels overwinnen (2)
 7. Timemanagement: activering en motivatie
 8. Georganiseerd zijn: een organisatiesysteem opzetten
 9. Georganiseerd zijn: een organisatiesysteem invoeren en handhaven
 10. Stilstaan - kijken met een open geest – wat heb ik al/nog niet bereikt
 11. Plan een project – en werk het af!
 12. Projectplanning: toepassing
 13. Op tijd naar bed gaan, opstaan en gaan werken
 14. Kijken naar de toekomst

 

Deelnamecriteria

Je arts, psychiater of psycholoog kan je verwijzen als aan volgende criteria is voldaan (bij voorkeur met een verwijsbrief):

 • je bent als volwassene gediagnosticeerd met ADHD
 • je ervaart problemen bij planning, organisatie en timemanagement
 • je bent gemotiveerd om hier iets aan te veranderen
 • je bent bereid om in groep te werken
 • je zet je in om alle sessies bij te wonen
 • je bent bereid thuis te oefenen

 

Intake

Om te kunnen deelnemen dien je een afspraak te maken voor een individueel intakegesprek (betalend). Het gesprek is bedoeld om na te gaan of deelnemen aan de groepstherapie zinvol voor je is en om je te informeren over de doelstellingen en de werkwijze.

Maak een afspraak

02 758 09 12

gil.borms [at] upckuleuven.be

 

Kostprijs

Groepstherapie 14 sessies.
De prijs is 30,50 euro per sessie. De aanrekening gebeurt per maand.
Aangezien je je engageert voor het ganse programma, wordt er bij afwezigheid een verzuimtarief van 30,50 euro aangerekend.

 

Therapieboek

Tijdens de therapie gebruik je het werkboek Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD. Aandacht voor executieve disfuncties. Werkboek van Solanto Mary V., Acco 2012. Het bevat opdrachten voor thuisoefeningen en nota’s waarop je later steeds kan terugvallen. Het boek wordt niet meer uitgegeven, maar tijdens de eerste sessie krijg je een kopij van het werkboek zodat we allen samen kunnen starten.

Lees meer over het werkboek Cognitieve gedragstherapie

 

Locatie

UPC KU Leuven
campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

Deze groepstherapie wordt eveneens aangeboden bij PraxisP van de KU Leuven.

 

Deelname wetenschappelijk onderzoek

Het UPC KU Leuven doet naast gespecialiseerde zorg en opleiding ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijks kan je gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek, die vraag is geheel vrijblijvend.
 

Vragen?

02 758 09 12

gil.borms [at] upckuleuven.be