Jouw mening telt

Graag nodigen we je uit om ons tips of ideeën te bezorgen waarmee we de toegankelijkheid van ons centrum en onze zorg nog kunnen verbeteren.


Heb je een suggestie rond de wijze waarop we jou informeren en onthalen, bijvoorbeeld bij een opname of een raadpleging? Is er een manier waarop onze medewerkers jou of je familie nog beter kunnen helpen? Heb je een voorstel dat helpt om meer rekening te houden met jouw specifieke noden of je privacy? Wens je feedback te geven over onze brieven, folders of onze website? Ondervond je moeilijkheden om ons centrum te bereiken en heb je een idee dat daaraan kan verhelpen? Heb je een tip over de bewegwijzering naar de verschillende afdelingen?
 

Patiënt, bezoeker of medewerker


We ontvangen graag reacties van zowel patiënten, familieleden, bezoekers als medewerkers. Je idee insturen mag anoniem. Gebruik naar keuze een papieren antwoordformulier (vraag aan een zorgmedewerker) of een e-mail. We lezen alle voorstellen die we ontvangen met aandacht en gaan er zoveel mogelijk mee aan de slag, want jouw mening telt! 
 

 

jouwmeningtelt [at] upckuleuven.be (subject: Mijn%20tip(s)%20voor%20betere%20zorg, body: Mijn%20tip(s)%20voor%20betere%20zorg%3A) (Stuur je tip   )

 

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven wil dat iedereen even goede zorg geniet, ongeacht taal, godsdienst, culturele of sociaaleconomische achtergrond. Daarmee sluit het centrum aan bij het equity-gezondheidsbeleid van de overheid.